Statystyka publiczna dotycząca gospodarowania funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochodami budżetów gmin i powiatów  

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE STATYSTYKI PUBLICZNEJ
dotyczącej gospodarowania funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(narodowy i wojewódzki) oraz dochodami budżetów gmin i powiatów.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1068).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1304).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 118).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 705).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 2021).
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 460).
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1722).
Opis sprawy/
zadania
Formularze sprawozdawcze do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, prowadzonych przez Ministra Środowiska:
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, określa szczegółowo, w drodze zarządzenia, podmioty zobowiązane, zakres, formy i terminy przekazywania danych statystycznych
Kogo dotyczy
Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów
 
 1. OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 2. OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Obowiązki sprawozdawcy
 • Zarząd gminy przekazuje sprawozdanie zarządowi województwa w terminie do dnia 09 lutego roku 2018
 • Zarząd powiatu przekazuje sprawozdanie zarządowi województwa w terminie do dnia 09 lutego roku 2018
Wymagane dokumenty
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 460).
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1722). 
dla gmin
dla powiatów
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Referat Ekonomiczny
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej
 
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych ze sprawozdaniami OŚ-4p i OŚ-4g udzielane są pod numerem telefonu:
Jolanta Stramska, tel. 58 32 68 667, fax 58 32 68 773,
 


Liczba odwiedzin : 2665
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-02 14:28:49
Czas publikacji: 2018-02-01 14:19:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak