Statystyka publiczna dotycząca gospodarowania funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochodami budżetów gmin i powiatów  

 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE STATYSTYKI PUBLICZNEJ
dotyczącej gospodarowania funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(narodowy i wojewódzki) oraz dochodami budżetów gmin i powiatów.
Podstawa prawna
  1. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 997).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2471). 
Opis sprawy/
zadania
Formularze sprawozdawcze do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, prowadzonych przez Ministra Środowiska:
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, określa szczegółowo, w drodze zarządzenia, podmioty zobowiązane, zakres, formy i terminy przekazywania danych statystycznych
Kogo dotyczy
Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów
 
  1. OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  2. OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Obowiązki sprawozdawcy
  • Zarząd gminy przekazuje sprawozdanie zarządowi województwa w terminie do dnia 11 lutego roku 2019
  • Zarząd powiatu przekazuje sprawozdanie zarządowi województwa w terminie do dnia 11 lutego roku 2019
Wymagane dokumenty
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r., poz. 837).

dla gmin
dla powiatów
 

UWAGA

Załącznik nr 1 do sprawozdania OS-4g i OS-4p za rok 2018

należy sporządzić do końca 16 sierpnia 2019 roku
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Referat Ekonomiczny
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej
 
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych ze sprawozdaniami OŚ-4p i OŚ-4g udzielane są pod numerem telefonu:
Jolanta Stramska, tel. 58 32 68 667, fax 58 32 68 773,
 

Sylwia Surus, tel. 58 32 68 766, fax 58 32 68 773,
s.surus@pomorskie.eu

 

Liczba odwiedzin : 3035
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-02 14:28:49
Czas publikacji: 2019-01-17 14:25:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak