Kontrole wewnętrzne 

 
 
AUDYTProcedury wewnętrzne

 

2004 r.
Zarządzenie Nr 10/2004 z dnia 22.03.2004 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie stosowania „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Zarządzenie Nr 48/2004 z dnia 27.10.2004 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
(Uchylone Zarządzeniem Nr 52/2006 z 27.10.2006 r.)
2006 r.
Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 27.10.2006 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Zmienione Zarządzeniem Nr 20/2008 z 30.04.2008 r.)
2008 r.
Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 30.04.2008 r. Marszałka Województwa Pomorskiego o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa pomorskiego
2010 r.
Zarządzenie Nr 62/10 z dnia 30.09.2010 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie opisu systemu kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w zakresie audytu wewnętrznego
2016 r. 
Zarządzenie Nr 54/15 Marszałka Województwa Pomorskiego z  dnia 30 grudnia 2015 roku sprawie opisu systemu kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego w zakresie audytu wewnętrznegoPlany audytu wewnętrznego na:

 

2005 r.
Zarządzenie Nr 49/2004 z dnia 27.10.2004 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na 2005 rok
2006 r.
Zarządzenie Nr 84/2005 z dnia 25.10.2005 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na 2006 rok
2007 r.
Zarządzenie Nr 51/2006 z dnia 27.10.2006 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego w UMWP na rok 2007
2008 r.
Zarządzenie Nr 45/2007 z dnia 25.10.2007 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego w UMWP na rok 2008
2009 r.
Zarządzenie Nr 91/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2009
2010 r.
Zarządzenia Nr 147/09 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2010
Zarządzenie Nr 27/10 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2010 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2010
2011 r
Zarządzenie Nr 75/10 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu  audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2011.
2012 r. Zarządzenie Nr 63/11 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu  audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2012
2013 r. Zarządzenie Nr 50/12 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2013.
2014 r. Zarządzenie Nr 43/13 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2014.
2015 r. Zarządzenie Nr 50/14 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2015.
2016 r.  Zarządzenie Nr 53/15 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2016.
2017 r. Zarządzenie Nr 46/16 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2017.
2018 r.  Zarządzenie Nr 48/17 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2018.
2019 r.  Zarządzenie Nr 58/18 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2019.Sprawozdania z  audytu wewnętrznego

 

2005 r.
Zarządzenie Nr 15/2006 dnia 30.10.2006 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2005.
2006 r.
Zarządzenie Nr 16/2007 dnia 30.03.2007 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2006.
2007 r.
Zarządzenie Nr 16/2008 dnia 31.03.2008 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2007.
2008 r.
Zarządzenie Nr 40/2009 dnia 31.03.2009 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2008.
2009 r.
Zarządzenie Nr 7/10 dnia 29.01.2010 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2009.
2010 r.
Zarządzenie Nr 3/11 dnia 26.01.2011 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2010.
2011 r.
Zarządzenie Nr 4/12 dnia 26.01.2012 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2011.
2012 r.
Zarządzenie Nr 5/13 dnia 24.01.2013 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2012.
2013 r.
Zarządzenie Nr 2/14 dnia 21.01.2014 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2013.
2014 r.
Zarządzenie Nr 5/15 dnia 29.01.2015 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2014.
2015 r.
Zarządzenie Nr 3/16 dnia 29.01.2016 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prowadzenia Audytu Wewnętrznego za rok 2015.
2016 r.
Zarządzenie Nr 5/17  dnia 31.01.2017 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok 2016
2017 r. 
Zarządzenie Nr 7/18  dnia 30.01.2018 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok 2017
2018 r.  Zarządzenie Nr 8/19 dnia 31.01.2019 r. Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok 2018

KONTROLAProcedury wewnętrzne

 

2005 r.
Uchwała Nr 316/192/05 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie: przyjęcia „Standardów przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego”
2008 r.
 
Uchwała Nr 1016/150/08 Zarządu Województwa Pomorskiego  z dnia 07 października 2008 roku w sprawie przyjęcia „Instrukcji Kontroli” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2009 r.
Uchwała Nr 50/177/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 20 stycznia 2009 roku w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Instrukcji Kontroli” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2010 r.
Uchwała nr 1605/8/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji kontroli” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2014 r. Uchwała nr 318/339/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Instrukcji kontroli” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2017 r.

Uchwała nr 224/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa PomorskiegoPlany kontroli

 

2006 r.
Uchwała Nr 314/286/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia planu kontroli sprawowanej w 2006 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, a realizowanej przez pracowników Zespołu ds. Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki publiczne z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem
2007 r.
Uchwała Nr 239/30/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2007 r. w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2008 r.
Uchwała Nr 122/90/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2008 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2009 r.
Uchwała Nr 1264/170/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2009 w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
2010 r.
Uchwała Nr 1538/272/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2010 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2011 r.
Uchwała nr 1582/5/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2011 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2012 r.

Uchwała nr 1541/103/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.

2013 r.

Uchwała nr 1480/204/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.

2014 r. Uchwała nr 1428/311/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2015 r. Uchwała nr 1280/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2016 r. Uchwała nr 1291/100/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2017 r. 

Uchwała nr 1341/198/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa. 

2018 r.

Uchwała nr 1392/193/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa. 

2019 r. 

Uchwała nr 1319/7/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa. Sprawozdania z wykonania Planu kontroli

 

2004r.
Informacja z przeprowadzonych działań biura kontroli i audytu wewnętrznego w 2004 roku – w Załączniku nr 12 do Uchwały NR 543/XXXIII/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2004 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2005r.
Informacja z przeprowadzonych działań departamentu kontroli i audytu wewnętrznego w 2005 roku – w Załączniku nr 14: do Uchwały NR 865/XLVII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2005 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego
2006r.
Uchwała Nr 239/30/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2006 r. w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2007 r.
Uchwała Nr 121/90/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2007 r. w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2008 r.
Uchwała Nr 273/194/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2008 r. w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2009 r.
Uchwała Nr 358/301/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 23 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2009 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2010 r.
Uchwała Nr 333/33/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2010 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych ednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2011 r.
Uchwała Nr 323/33/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2010 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych ednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.
2012 r. Uchwała Nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 rw sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2012 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujacych środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2013 r. Uchwała Nr 319/339/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2013 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego
2014 r.

Uchwała Nr 282/27/15 Zarządu województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2014 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego.

2015 r. 

Uchwała Nr 240/125/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2015 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. 

2016 r. 

Uchwała Nr 366/222/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2016 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. 

2017 r. 

Uchwała Nr  279/316/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia: 27 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2017 rok w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. 

 

Liczba odwiedzin : 4508
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-02 12:05:59
Czas publikacji: 2019-02-04 14:21:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak