Archiwum 2007 - ogłoszenia i komunikaty 

 

 

Komunikat 002

- Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007r.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego odwołuje:

Przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 5 grudnia 2007r. na godzinę 10.00 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 32/3 położonej w Gdyni przy ul. Polskiej 39. Przetarg odwołuje się z powodu konieczności przedłożenia przez poprzednika prawnego Województwa Pomorskiego tj. Prezydenta Miasta Gdyni, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa zgody wymaganej przepisami ustawy o portach i przystaniach morskich.

 


 

 

Ogłoszenie 007
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU W LIKWIDACJI OGŁASZA O IV SPRZEDAŻY W FORMIE LICYTACJI OFERTOWEJ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO – SPRZĘTU POMIAROWEGO, INFORMATYCZNEGO, KSEROKOPIAREK ORAZ MEBLI

 

DO POBRANIA:
Ogłoszenie o sprzedaży

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 


 

Ogłoszenie 006
KONKURS NA STANOWISKO KONSULTANTA REGIONALNEGO

 

DO POBRANIA:
Ogłoszenie o konkursie

Wzór CV
 


 

Ogłoszenie 005
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE "ZDROWIE DLA POMORZAN 2005 - 2013" W ZAKRESIE PREWENCJI.

 

DO POBRANIA:
Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

Komunikat 001

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCEJ SPORZĄDZENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2010 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2011 – 2014, KTÓREGO CZĘŚĆ STANOWI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010

 

DO POBRANIA:

Komunikat

 


 

Ogłoszenie 004

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ SALI OKRĄGŁEJ W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

 


 

Ogłoszenie 003

INSPIROWANIE I PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE PONADLOKALNYM W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ BUDOWANIE SIECI WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ICH RODZIN.

 

DO POBRANIA:

Uchwała 567

Załącznik nr 1

 


 

Ogłoszenie 002

DRUGA EDYCJA POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

DO POBRANIA:

 


 

Ogłoszenie 001

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU 2007 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


DO POBRANIA:

 


 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 459
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Pietrzak
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Pietrzak
Czas wytworzenia: 2008-01-17 13:04:43
Czas publikacji: 2008-01-17 13:04:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak