Ogłoszenia i komunikaty - archiwum 2009 

 

 

OGŁOSZENIE 022

Informacje na temat przetargów i aukcji dotyczacych majątku stoczniowego


OGŁOSZENIE 021

SPSP ZOZ w Słupsku ogłasza przetarg na: świadczenie usług pralniczych na rzecz SPSP ZOZ w Słupsku zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zachowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących


OGŁOSZENIE 020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego: "Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim w roku 2010"


OGŁOSZENIE 019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2010”.


OGŁOSZENIE 018

SPSP ZOZ w Słupsku ogłasza przetarg na: świadczenie usług pralniczych na rzecz SPSP ZOZ w Słupsku zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zachowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących


OGŁOSZENIE 017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ogłaszają przetarg pisemny, nieograniczony n a oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Nowym Dworze Gdańskim
przy ul. Dworcowej 12 z jednoczesną sprzedażą budynków oraz innych urządzeń.


OGŁOSZENIE 016

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: geodeta


OGŁOSZENIE 015

Informacji o zatrudnieniu pracownika WBGiTR w Gdańsku na stanowisku Głównego księgowego w drodze awansu wewnetrznego.


OGŁOSZENIE 014

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku informuje o naborze na stanowiska urzędnicze w  Biurze - księgowy 0,75 etatu&


OGŁOSZENIE 013

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku informuje o zbyciu zużytych składników mienia ruchomego

Do pobrania:


OGŁOSZENIE 012

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku informuje o zbyciu zużytych składników mienia ruchomego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - sprzętu pomiarowego oraz informatycznego.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE 011

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańskuinformuje o zbyciu zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - samochodu ciężarowegodo 3.5 t marki Daewoo Lublin II 3324 2.9t oraz przyczepy towarowej jednoosiowej Niewiadów 520.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO oraz PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłaszają konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 009

Zarząd Województwa Pomorskiego  zaprasza do składania ofert na stanowisko DYREKTORA Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE 030

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku informuje o zbyciu zużytego składnika majątku ruchomego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - samochodu ciężarowego do 3.5 t marki Daewoo Lublin II 3324 2.9t

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 008

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza konkurs na dwastaniowiska

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 007

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 006

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009, obejmującego wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. "Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011" w zakresie profilaktyki zakażeń HIV/AIDS

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 005

Dyrektor Wojewódzkim Zespołu Szkół Policealnych im. Z.Kieturakisa w Wejherowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 004

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009 z zakresu pomocy społecznej – „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej”

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 003

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 002

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego:Rozwój krajoznawstwa turystycznego w województwie pomorskim w roku 2009

Do pobrania:


OGŁOSENIE O KONKURSIE 001

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009 obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pt. „Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013 ” w zakresie PREWENCJI I MONITOROWANIA.

Do pobrania:

 


Liczba odwiedzin : 431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2012-01-25 14:18:43
Czas publikacji: 2012-01-25 14:18:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak