Ogłoszenia i komunikaty - archiwum 2010 

 

 

OGŁOSZENIE 024

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO zaprasza do składania ofert na stanowisko DYREKTORA Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku

OGŁOSZENIE 023

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO zaprasza do składania ofert na stanowisko DYREKTORA Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

OGŁOSZENIE 022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2011.

OGŁOSZENIE 021

KONKURS OFERT: ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2011 Zarząd województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego: "Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2011"

OGŁOSZENIE 020

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym) dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia konferencji „MŁODZI BEZ HIV” z okazji obchodów 1 grudnia – Światowego Dnia Walki z AIDS

OGŁOSZENIE 019

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę stacji pomp Karwia, gm. Krokowa oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na przepompowywaniu wody z kanałów pompowych odwadniających polder o powierzchni 1084 ha, do ujściowego odcinka rzeki Karwinki.


OGŁOSZENIE 018

Oferty pracy w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku


OGŁOSZENIE 017

Zapraszamy do składania wniosków  o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w ramach wspierania działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa. 

OGŁOSZENIE 016

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku  OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT


OGŁOSZENIE 015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających kąpiących się i uprawiających sporty wodne w miejscach wyznaczonych przez powołane do tego organy w województwie pomorskim w roku 2010”


OGŁOSZENIE 014

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U.Nr 93,poz.592)  OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


OGŁOSZENIE 013

Oferty pracy w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie


OGŁOSZENIE 012

Zarząd Województwa Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadań zleconych z zakresu edukacji  w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego i wolontariatu.


OGŁOSZENIE 011

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2010 obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pt. „Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013 ” w zakresie  MONITOROWANIA.


OGŁOSZENIE 010

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku ogłsza przetarg na Usługa dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Lubuczewie


OGŁOSZENIE 009

Szpital Specjalistyczny w Koscierzynie Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na „Dzierżawe pomieszczen zajmowanych przez Stacje Dializ o łacznej powierzchni 753,98 m 2, usytuowanych na poziomie -3,3 , bloku F przez 119 miesiecy od dnia podpisania Umowy, położonych w Koscierzynie obreb VI, na działce nr ewid. 2/7 o powierzchni 8,5636 ha, zapisanej w KW Nr 14226, wraz z sprzedaża majatku ruchomego z przeznaczeniem na kontynuacje działalnosci w zakresie dializoterapii”


OGŁOSZENIE 008

Otwarty konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wskazanego w Planie Działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


OGŁOSZENIE 007

Oferty pracy w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku


OGŁOSZENIE 006

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2010, obejmujących realizację i finansowanie programów zdrowotnych, w celu wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011” w zakresie profilaktyki zakażeń HIV/AIDS.


OGŁOSZENIE 005

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2010 obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pt. „Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013 ” w zakresie PREWENCJI I MONITOROWANIA.


OGŁOSZENIE 004

Oferty pracy w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku


OGŁOSZENIE 003

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2010.


OGŁOSZENIE 002

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2010 w zakresie pomocy społecznej.


OGŁOSZENIE 001

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych  Województwa Pomorskiego: „Rozwój turystyki krajoznawczej w Województwie Pomorskim w roku 2010”

 


Liczba odwiedzin : 425
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2012-01-25 14:22:59
Czas publikacji: 2012-01-25 14:22:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak