Ogłoszenia i komunikaty - archiwum 2008 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 021

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul. Polanki 119; 80-308 Gdańsk-Oliwa ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie u sług przewozowych transportem sanitarnym - w postaci Przewozu Asekuracyjnego Zespołem Reanimacyjnym

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 020

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50, województwo pomorskie, ogłasza postępowanie w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000Єna: Usługę przygotowania,gotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSP ZOZ w Słupsku według oddziałow: Psychiatryczny w Słupsku, ul.Morcinka 20, Przewlekle Psychicznie Chorych w Lubuczewie 29, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lubuczewie 29.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 019

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza konkurs na cztery staniowiska.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 018

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 50: województwo pomorskie  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 211 000Є na  usługę kompleksowego utrzymania czystości w budynkach SPSP ZOZ w Słupsku.Powierzchnia stanowiąca przedmiot usługi to 3416,41 m2

Do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 017

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie: zakupu wszystkich 1076 (słownie jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć) udziałów Województwa Pomorskiego w spółce Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000210686, z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul.Szczecińska 86. Samorząd Województwa Pomorskiego oferuje do zbycia 1076 równych udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 538.000 zł.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 50 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000Є na usługę dostawy leków i materiałów medycznych do Lubuczewa 29 i do Oddziału Psychiatrycznego ul. Morcinka 20 w Słupsku.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 50 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000 Є na usługę przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSP ZOZ w Słupsku według oddziałow: Psychiatryczny w Słupsku, ul.Morcinka 20, Przewlekle Psychicznie Chorych w Lubuczewie 29, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lubuczewie 29

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 014

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM GDAŃSK-OLIWA, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO  na wykonanie dokumentacji projektowych na remont i adaptację zabytkowego Dworku IV na Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 013

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych na remont i adaptację zabytkowego Dworku IV na Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 012

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM GDAŃSK-OLIWA, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 206.000 EURO na dostawę aparatury medycznej (defibrylator, pompy infuzyjne ze stacjami dokującymi,aparat do pomiaru tlenku azotu, kardiomonitor, aparat do hemodializy, aparat do pomiaru równowagi kwasowo-zasadowej,zestawy do respiroterapii)

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 011

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i serologii grup krwi

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2008, obejmującego wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011” w zakresie profilaktyki zakażeń HIV/AIDS

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 009

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego księgowego (1/2 etatu) w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 008

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie przy ul. Kalwaryjskiej 3

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 007

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach przy ul. Świętopełka 3

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 006

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Geodety w Rejonowej Pracowni Terenowej w Starogardzie Gdańskim.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 005

Ogloszenie o konkursie na stanowisko  kierownika Rejonowej Pracowni Terenowej w Starogardzie Gdańskim.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 004

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 003

Rozwój krajoznawstwa turystycznego w województwie pomorskim. Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2008

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 002

Przeciwdziałanie patologiom społecznym, edukacja, ochrona i promocja zdrowia! Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2008

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 001

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na zadanie "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej".

Do pobrania:

 

 

 


Liczba odwiedzin : 400
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2012-01-25 13:56:37
Czas publikacji: 2012-01-25 13:56:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak