Interpelacje 

 

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie załączniki odpowiedzi na interpelacje, które często są w różnych plikach/formatach (JPG, PDF, mapy, tabele), dostępne są w Kancelarii Sejmików. Możemy je przesłać mailem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: sejmik@pomorskie.eu.

Z powodów technicznych, w tym wymagań określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” nie jesteśmy w stanie wszystkich załączników opublikować w formatach określonych w rozporządzeniu.

Materiały na naszej stronie muszą być dostosowane do potrzeb osób niedowidzących.

2/2018 - W sprawie: W sprawie dodatkowych ulg na przejazdy PKM

1/2018 - W sprawie: zabezpieczenia w planie wydatków budżetowych Województwa Pomorskiego na 2019 rok środków finansowych dla potrzeb wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 201 na odcinku od m. Barkowo do m. Czarne lub wykonania remontu nawierzchni na odcinku od m. Grabowiec do m. Nadziejowo oraz od m. Raciniewo do m. Bińcze

 


Liczba odwiedzin : 2606
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Burlińska Aleksandra
Czas wytworzenia: 2017-08-09 09:42:11
Czas publikacji: 2019-01-07 12:08:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak