Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 4 do projektu robót geologicznych nr PRG/99/2018 w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem); powiat wejherowski, gmina Szemud; woj. pomorskie”

2019-02-07 08:07:38
Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 95/2019 danych dot. decyzji znak DROŚ-S.7222.51.2017/AŁ z dnia 23.01.2019 r. wydanej dla Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji chowu trzody chlewnej w Garczynie na 1804 stanowisk dla macior, sklasyfikowanej jako instalacja do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior znajdującej się na działce o nr ewid. 278/1 obręb Garczyn,gm. Liniewo, pow. kościerski, woj. Pomorskie.

2019-01-29 08:13:46
Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2019

MArszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci  informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 001216/2018 danych o wniosku PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego znak ŚR/Ś.IX.6619/2/2005/2006 z dnia 05.09.2006r. zmienionej decyzją znak ŚR.IX.6619/32/2007 z dnia 20.12.2007r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ.P.Z.BP.7650/12/08 z dnia 28.01.2008r., DROŚ.S.IS.7650/5/10 z dnia 16.03.2010r., DROŚ-S.7222.22.2011.MB z dnia 22.07.2011r., DROŚ-S.7222.32.2011.BA z dnia 19.08.2011r. i DROŚ-S.7222.36.2011.BA z dnia 07.09.2011r., DROŚ-SO.7222.43.2014.BA z dnia 12.08.2014r. oraz 20.11.2014r., DROŚ-SO.7222.55.2014.EŻ z dnia 04.12.2014r., DROŚ-SO.7222.20.2015.BA z dnia 15.06.2015r., DROŚ-SO.7222.7.2016.BA z dnia 24.03.2016r., DROŚ-SO.7222.40.2017.ES z dnia 24.04.2017r., DROŚ-SO.7222.83.2017/2018.ES z dnia 1.10.2018r. dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zakwalifikowanej jako wymagająca pozwolenia zintegrowanego i zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Gdańskiej przy ul. Wiślnej 3, 80 – 867 Gdańsk, w związku z możliwością zastosowania art. 204 ust. 2 ustawy POŚ i zezwolenie na odstępstwo od granicznych wielkości emisji dla Emitora 2 (kocioł K6 WP-120) w zakresie emisji SO2 i NOx oraz dla Emitora 4 (kotły K5, K7, K9, K10 OP-230 i K4 WP-70) w zakresie emisji NOx zawartych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje BAT zgodnie  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

2019-01-23 12:02:24
Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego Podaje do Publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000005/2019 danych o wniosku PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego znak ŚR/Ś.IX.6619/4/2005/2006 z dnia 25.09.2006 r. zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.P.Z.MB. 7650/30/08 z dnia 17.10.2008r., DROŚ.S.IS.7650/4/10 z dnia 16.03.2010r., DROŚ-S.7222.16.2011.MB z dnia 14.07.2011r., DROŚ-S.7222.31.2011.BA z dnia 19.08.2011r., DROŚ-SO.7222.27.2014.BA z dnia 22.05.2014r., DROŚ-SO.7222.56.2014.EŻ z dnia 4.12.2014r., DROŚ-SO.7222.34.2015.BA z dnia 15.09.2015r. oraz DROŚ-SO.7222.36. 2016.BA z dnia 31.08.2016r. dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zakwalifikowanej jako wymagająca pozwolenia zintegrowanego i zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej, ul. Pucka 118, 80 – 036 Gdynia, w związku z możliwością zastosowania art. 204 ust. 2 ustawy POŚ  i zezwolenie na odstępstwo od granicznych wielkości emisji tlenków azotu dla Emitora 4 (kotły K6 i K7 OP-230) zawartych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje BAT zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania

2019-01-09 09:52:42
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publiczne dostępnym wykazie danych pod numerem 1030/2018 danuych o wniosku Pana Tomasza Skarżyńskiego, pełnomocnika Pana Franciszka Roda w sprawie pozwolenia zintegrowanego

2018-10-29 07:37:46
Obwieszczenie z dnia 24 września 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zatwierdza  „Dodatek nr 2 doprojektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S-6 Słupsk - Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek 1 ”; gmina Szemud,  powiat wejherowski, woj. pomorskie.

2018-09-24 11:38:47
Obwieszczenie z dnia 4 września 2018

Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego zatwierdzająca Dodatek nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdynia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-09-04 10:32:01
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-29 09:17:58
Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-08-16 07:48:42
Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk -  Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-16 08:39:49