Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publiczne dostępnym wykazie danych pod numerem 1030/2018 danuych o wniosku Pana Tomasza Skarżyńskiego, pełnomocnika Pana Franciszka Roda w sprawie pozwolenia zintegrowanego

2018-10-29 07:37:46
Obwieszczenie z dnia 24 września 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zatwierdza  „Dodatek nr 2 doprojektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S-6 Słupsk - Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek 1 ”; gmina Szemud,  powiat wejherowski, woj. pomorskie.

2018-09-24 11:38:47
Obwieszczenie z dnia 4 września 2018

Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego zatwierdzająca Dodatek nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdynia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-09-04 10:32:01
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-29 09:17:58
Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk -  Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-16 08:39:49
Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-08-16 07:48:42
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018

Marszałek Województw Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 308/2018 danych o decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu świń na 15 360 szt. (2 150,4 DJP), sklasyfikowanej jako instalacja o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1/1 obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka.

2018-07-26 12:21:29
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000538/2018 danych o decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego, wydanej International Paper-Kwidzyn Sp. z o. o., zmieniającą decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROS-S0.7222.77.2016/2017.EŻ z dnia 10.02.2017 r. ze zmianami.

2018-07-26 12:17:16
Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-07-23 09:14:52
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje doo publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 573/2018 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.48.2017/AŁ z dnia 29.06.2018 r. wydanej dla Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego (decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 zmieniona decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7222.123.2014.MB z dnia  04.12.2014 r.) na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-07-04 10:00:12