Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018

Decyzja w sprawie  zatwierdzenia: "Projekt robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie”.

2018-04-17 11:48:48
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 232/2018  danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 1.08.2014. znak DROŚ-SO.7222.45.2013/2014.BA ze zmianami, dla instalacja do produkcji kwasu siarkowego oraz nawozów mineralnych eksploatowanej przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Kujawska 2

2018-03-20 12:49:09
Komunikat z dnia 8 marca 2018

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

2018-03-12 08:40:46
Obwieszczenie z dnia 08.02.2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego w związku z kończącym się postępowaniem w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie” zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie.

2018-02-09 13:17:34
Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 572/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior znajdującej się na działce o nr ewid. 278/1 obręb Garczyn.

2018-02-02 13:54:09
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 571/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 ze zmianami stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-01-31 14:30:08
Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje  do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno-geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie".

2018-01-11 12:10:53
Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie w sprawie udzielenia p. Piotrowi Lenartowiczowi pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

2017-12-29 10:31:07
Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje  do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince”, gmina Pruszcz Gdańsk.
2017-12-27 08:25:59
Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i kredowych z ujęcia wody podziemnej „Letniki” w Ząbrowie.
2017-12-12 13:39:41