Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego Podaje do Publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000005/2019 danych o wniosku PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego znak ŚR/Ś.IX.6619/4/2005/2006 z dnia 25.09.2006 r. zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.P.Z.MB. 7650/30/08 z dnia 17.10.2008r., DROŚ.S.IS.7650/4/10 z dnia 16.03.2010r., DROŚ-S.7222.16.2011.MB z dnia 14.07.2011r., DROŚ-S.7222.31.2011.BA z dnia 19.08.2011r., DROŚ-SO.7222.27.2014.BA z dnia 22.05.2014r., DROŚ-SO.7222.56.2014.EŻ z dnia 4.12.2014r., DROŚ-SO.7222.34.2015.BA z dnia 15.09.2015r. oraz DROŚ-SO.7222.36. 2016.BA z dnia 31.08.2016r. dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zakwalifikowanej jako wymagająca pozwolenia zintegrowanego i zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej, ul. Pucka 118, 80 – 036 Gdynia, w związku z możliwością zastosowania art. 204 ust. 2 ustawy POŚ  i zezwolenie na odstępstwo od granicznych wielkości emisji tlenków azotu dla Emitora 4 (kotły K6 i K7 OP-230) zawartych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje BAT zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania

2019-01-09 09:52:42
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publiczne dostępnym wykazie danych pod numerem 1030/2018 danuych o wniosku Pana Tomasza Skarżyńskiego, pełnomocnika Pana Franciszka Roda w sprawie pozwolenia zintegrowanego

2018-10-29 07:37:46
Obwieszczenie z dnia 24 września 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zatwierdza  „Dodatek nr 2 doprojektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S-6 Słupsk - Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek 1 ”; gmina Szemud,  powiat wejherowski, woj. pomorskie.

2018-09-24 11:38:47
Obwieszczenie z dnia 4 września 2018

Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego zatwierdzająca Dodatek nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdynia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-09-04 10:32:01
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-29 09:17:58
Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-08-16 07:48:42
Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk -  Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-16 08:39:49
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018

Marszałek Województw Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 308/2018 danych o decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu świń na 15 360 szt. (2 150,4 DJP), sklasyfikowanej jako instalacja o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1/1 obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka.

2018-07-26 12:21:29
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000538/2018 danych o decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego, wydanej International Paper-Kwidzyn Sp. z o. o., zmieniającą decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROS-S0.7222.77.2016/2017.EŻ z dnia 10.02.2017 r. ze zmianami.

2018-07-26 12:17:16
Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-07-23 09:14:52
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje doo publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 573/2018 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.48.2017/AŁ z dnia 29.06.2018 r. wydanej dla Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego (decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 zmieniona decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7222.123.2014.MB z dnia  04.12.2014 r.) na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-07-04 10:00:12
Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000476/2018 danych w sprawie wniosku International Paper-Kwidzyn Sp. z o. o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

2018-06-21 09:23:29
Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 308/2018  danych o wniosku w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1/1/ obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka.

2018-06-12 14:24:31
Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018

Decyzja w sprawie  zatwierdzenia: "Projekt robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie”.

2018-04-17 11:48:48
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 232/2018  danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 1.08.2014. znak DROŚ-SO.7222.45.2013/2014.BA ze zmianami, dla instalacja do produkcji kwasu siarkowego oraz nawozów mineralnych eksploatowanej przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Kujawska 2

2018-03-20 12:49:09
Komunikat z dnia 8 marca 2018

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

2019-01-03 13:24:27
Obwieszczenie z dnia 08.02.2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego w związku z kończącym się postępowaniem w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie” zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie.

2018-02-09 13:17:34
Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 572/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior znajdującej się na działce o nr ewid. 278/1 obręb Garczyn.

2018-02-02 13:54:09
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 571/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 ze zmianami stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-01-31 14:30:08
Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje  do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno-geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie".

2018-01-11 12:10:53