Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego Podaje do Publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000005/2019 danych o wniosku PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego znak ŚR/Ś.IX.6619/4/2005/2006 z dnia 25.09.2006 r. zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.P.Z.MB. 7650/30/08 z dnia 17.10.2008r., DROŚ.S.IS.7650/4/10 z dnia 16.03.2010r., DROŚ-S.7222.16.2011.MB z dnia 14.07.2011r., DROŚ-S.7222.31.2011.BA z dnia 19.08.2011r., DROŚ-SO.7222.27.2014.BA z dnia 22.05.2014r., DROŚ-SO.7222.56.2014.EŻ z dnia 4.12.2014r., DROŚ-SO.7222.34.2015.BA z dnia 15.09.2015r. oraz DROŚ-SO.7222.36. 2016.BA z dnia 31.08.2016r. dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zakwalifikowanej jako wymagająca pozwolenia zintegrowanego i zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej, ul. Pucka 118, 80 – 036 Gdynia, w związku z możliwością zastosowania art. 204 ust. 2 ustawy POŚ  i zezwolenie na odstępstwo od granicznych wielkości emisji tlenków azotu dla Emitora 4 (kotły K6 i K7 OP-230) zawartych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje BAT zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania

2019-01-09 09:52:42
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publiczne dostępnym wykazie danych pod numerem 1030/2018 danuych o wniosku Pana Tomasza Skarżyńskiego, pełnomocnika Pana Franciszka Roda w sprawie pozwolenia zintegrowanego

2018-10-29 07:37:46
Obwieszczenie z dnia 24 września 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zatwierdza  „Dodatek nr 2 doprojektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S-6 Słupsk - Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek 1 ”; gmina Szemud,  powiat wejherowski, woj. pomorskie.

2018-09-24 11:38:47
Obwieszczenie z dnia 4 września 2018

Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego zatwierdzająca Dodatek nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdynia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-09-04 10:32:01
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-29 09:17:58
Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-08-16 07:48:42
Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla zadania p.n. „ Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk -  Gdańsk na odcinku  Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta . Zadanie 3 : węzeł Szemud ( bez węzła) – węzeł Gdynia – Wielki Kack ( z węzłem) odcinek I” powiat wejherowski, Gmina Szemud, woj. pomorskie.

2018-08-16 08:39:49
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018

Marszałek Województw Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 308/2018 danych o decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu świń na 15 360 szt. (2 150,4 DJP), sklasyfikowanej jako instalacja o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1/1 obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka.

2018-07-26 12:21:29
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000538/2018 danych o decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego, wydanej International Paper-Kwidzyn Sp. z o. o., zmieniającą decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROS-S0.7222.77.2016/2017.EŻ z dnia 10.02.2017 r. ze zmianami.

2018-07-26 12:17:16
Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-07-23 09:14:52
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje doo publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 573/2018 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.48.2017/AŁ z dnia 29.06.2018 r. wydanej dla Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego (decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 zmieniona decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7222.123.2014.MB z dnia  04.12.2014 r.) na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-07-04 10:00:12
Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000476/2018 danych w sprawie wniosku International Paper-Kwidzyn Sp. z o. o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

2018-06-21 09:23:29
Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 308/2018  danych o wniosku w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1/1/ obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka.

2018-06-12 14:24:31
Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018

Decyzja w sprawie  zatwierdzenia: "Projekt robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie”.

2018-04-17 11:48:48
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 232/2018  danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 1.08.2014. znak DROŚ-SO.7222.45.2013/2014.BA ze zmianami, dla instalacja do produkcji kwasu siarkowego oraz nawozów mineralnych eksploatowanej przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Kujawska 2

2018-03-20 12:49:09
Komunikat z dnia 8 marca 2018

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

2019-01-03 13:24:27
Obwieszczenie z dnia 08.02.2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego w związku z kończącym się postępowaniem w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie” zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie.

2018-02-09 13:17:34
Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 572/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior znajdującej się na działce o nr ewid. 278/1 obręb Garczyn.

2018-02-02 13:54:09
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 571/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 ze zmianami stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-01-31 14:30:08
Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje  do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno-geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie".

2018-01-11 12:10:53
Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie w sprawie udzielenia p. Piotrowi Lenartowiczowi pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

2017-12-29 10:31:07
Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje  do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince”, gmina Pruszcz Gdańsk.
2017-12-27 08:25:59
Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci  informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 504/2017 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.68.2016/2017.AŁ z dnia 12.06.2017 r. wydanej dla Eco Point Sp. z o. o. Sp. k., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań: - obróbki fizyczno-chemicznej, - powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu

2017-06-19 14:08:08
Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i kredowych z ujęcia wody podziemnej „Letniki” w Ząbrowie.
2017-12-12 13:39:41
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdansku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.” Gdańsk, gm. Miasto Gdańsk, woj. pomorskie.”

2017-05-30 09:09:53
Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince”, gmina Pruszcz Gdańsk.
2017-11-17 10:27:57
Obwieszczenie z dnia 27 października 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie wód Kanału Kaniewskiego w km 2+200 w m. Koniecwałd, gmina Sztum, do rzędnej NPP=MaxPP=NadPP=39,25m n.p.m. Kr i na pobór wód Kanału Kaniewskiego w ilości 0,48m3/s do napędu turbiny w MEW Koniecwałd oraz zatwierdzenia Instrukcji Gospodarowania Wodą.

2017-10-30 11:43:25
Obwieszczenie z dnia 18 października 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych dla projektu „Koncepcja programowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła „Kowale” włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 – Obwodnica trójmiasta)” woj. pomorskie.

2017-10-19 09:42:50
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie wód Kanału Kaniewskiego w km 2+200 w m. Koniecwałd, gmina Sztum, do rzędnej NPP=MaxPP=NadPP=39,25m n.p.m. Kr i na pobór wód Kanału Kaniewskiego w ilości 0,48m3/s do napędu turbiny w MEW Koniecwałd oraz zatwierdzenia Instrukcji Gospodarowania Wodą.

2017-08-31 09:52:43
Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2017

Marszałek Wojewodztwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000594/2017 danych o wniosku Gillmet Sp. z o.o., w sprawie wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jabłowskiej 25.

2017-08-14 09:33:48
Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2017

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.” Gdańsk, gm. Miasto Gdańsk, woj. pomorskie

2017-08-07 11:52:43
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000592/2017  danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 30.12.2005r. nr ŚR/Ś.II.6619/5/2005 ze zmianami, dla instalacja do rafinacji ropy naftowej lub gazu LOTOS Asfalt Sp. z o.o w Gdańsku ul. Elbląska 135 

2017-07-05 13:18:40
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.”

2017-06-28 11:43:13
Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 325/2017 danych o wniosku firmy ECO-ABC Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 7, 97 - 400 Bełchatów o wprowadzenie zmian do  pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie Szpitale Tczewskie Spółka akcyjna ul.30-Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

2017-04-12 14:54:14
Obwieszczenie z dnia 21 marca 2017

w sprawie zatwierdzenia": „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą Szczecin – Gdańsk Etap VI Reszki – Wiczlino”

2017-03-27 07:26:28
Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2017

Obwieszczenie w sprawie „Projeku robót geologicznych w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inży-nierskiej dla potrzeb ochrony wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej od km 89 do km 94 brzegu morskiego - klif gdyński na odcinku Oksywie – Babie Doły (klif Oksywski)”

2017-02-22 09:40:58
Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2017

Marzszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia:„Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą Szczecin – Gdańsk Etap VI Reszki – Wiczlino”

2017-02-20 11:17:38
Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2017

W sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanych słupów linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, na terenie gmin Kępice, Kobylnica, Słupsk, województwo pomorskie”.

2017-02-03 10:59:32
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb ochrony wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej  od km 89 do km 94 brzegu morskiego - klif gdyński na odcinku Oksywie – Babie Doły (klif Oksywski)”

 

2017-01-31 09:25:12
Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości  informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 001076/2016 danych o wniosku Eco Point Sp. z o.o. Sp. K., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Nawratela w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:
b) obróbki fizyczno-chemicznej,
c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d–k i pkt 2,
j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju
zlokalizowanej  w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1. 

2017-01-23 10:05:18