Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia:„Dodatku do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej
Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła)
Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)”.

2016-04-11 09:40:09
Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia  polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża bursztynu na działkach nr 608/2, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7 i część działki nr 604/1 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, sporządzonym w celu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku warunków realizacji  przedsięwzięcia przed zatwierdzeniem dla Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej spółka z o.o. w Warszawie przy ul. Ogrodowa 58, „Projektu robót geologicznych dla udokumentowania złoża bursztynu na dz. 608/2, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7 i część działki nr 604/1  obręb Karwieńskie Błota ”.

2016-04-18 08:00:05
Obwieszczenie z dnia 2 maja 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 360/2016 danych o wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, sklasyfikowanej jako instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w Bierkowie.

2016-05-02 13:15:01
Obwieszczenie z dnia 10 maja 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła) Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)”.

2016-05-10 09:13:34