Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) odcinek 2”, gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdymnia, pow. M. Gdynia, woj. pomorskie.

2018-07-23 09:14:52
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje doo publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 573/2018 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.48.2017/AŁ z dnia 29.06.2018 r. wydanej dla Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego (decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 zmieniona decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7222.123.2014.MB z dnia  04.12.2014 r.) na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-07-04 10:00:12
Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000476/2018 danych w sprawie wniosku International Paper-Kwidzyn Sp. z o. o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

2018-06-21 09:23:29
Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 308/2018  danych o wniosku w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1/1/ obręb Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka.

2018-06-12 14:24:31
Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018

Decyzja w sprawie  zatwierdzenia: "Projekt robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie”.

2018-04-17 11:48:48
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 232/2018  danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 1.08.2014. znak DROŚ-SO.7222.45.2013/2014.BA ze zmianami, dla instalacja do produkcji kwasu siarkowego oraz nawozów mineralnych eksploatowanej przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Kujawska 2

2018-03-20 12:49:09
Komunikat z dnia 8 marca 2018

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

2019-01-03 13:24:27
Obwieszczenie z dnia 08.02.2018 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego w związku z kończącym się postępowaniem w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno – geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie” zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie.

2018-02-09 13:17:34
Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 572/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior znajdującej się na działce o nr ewid. 278/1 obręb Garczyn.

2018-02-02 13:54:09
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 571/2017 danych o wniosku Państwa Andrzeja Krefft i Jolanty Krefft, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2006 r. znak: ŚR/Ś.IX.6619/3/2005/2006 ze zmianami stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg w miejscowości Niedamowo, 83-423 Wielki Klincz, powiat kościerski w związku z istotną zmianą instalacji.

2018-01-31 14:30:08