Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie w sprawie udzielenia p. Piotrowi Lenartowiczowi pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

2017-12-29 10:31:07
Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci  informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 504/2017 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.68.2016/2017.AŁ z dnia 12.06.2017 r. wydanej dla Eco Point Sp. z o. o. Sp. k., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań: - obróbki fizyczno-chemicznej, - powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu

2017-06-19 14:08:08
Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje  do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince”, gmina Pruszcz Gdańsk.
2017-12-27 08:25:59
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdansku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.” Gdańsk, gm. Miasto Gdańsk, woj. pomorskie.”

2017-05-30 09:09:53
Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i kredowych z ujęcia wody podziemnej „Letniki” w Ząbrowie.
2017-12-12 13:39:41
Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince”, gmina Pruszcz Gdańsk.
2017-11-17 10:27:57
Obwieszczenie z dnia 27 października 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie wód Kanału Kaniewskiego w km 2+200 w m. Koniecwałd, gmina Sztum, do rzędnej NPP=MaxPP=NadPP=39,25m n.p.m. Kr i na pobór wód Kanału Kaniewskiego w ilości 0,48m3/s do napędu turbiny w MEW Koniecwałd oraz zatwierdzenia Instrukcji Gospodarowania Wodą.

2017-10-30 11:43:25
Obwieszczenie z dnia 18 października 2017 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych dla projektu „Koncepcja programowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła „Kowale” włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 – Obwodnica trójmiasta)” woj. pomorskie.

2017-10-19 09:42:50
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie wód Kanału Kaniewskiego w km 2+200 w m. Koniecwałd, gmina Sztum, do rzędnej NPP=MaxPP=NadPP=39,25m n.p.m. Kr i na pobór wód Kanału Kaniewskiego w ilości 0,48m3/s do napędu turbiny w MEW Koniecwałd oraz zatwierdzenia Instrukcji Gospodarowania Wodą.

2017-08-31 09:52:43
Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2017

Marszałek Wojewodztwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000594/2017 danych o wniosku Gillmet Sp. z o.o., w sprawie wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jabłowskiej 25.

2017-08-14 09:33:48