Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 10 maja 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Dodatku do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła) Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)”.

2016-05-10 09:13:34
Obwieszczenie z dnia 2 maja 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 360/2016 danych o wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, sklasyfikowanej jako instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w Bierkowie.

2016-05-02 13:15:01
Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia  polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża bursztynu na działkach nr 608/2, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7 i część działki nr 604/1 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, sporządzonym w celu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku warunków realizacji  przedsięwzięcia przed zatwierdzeniem dla Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej spółka z o.o. w Warszawie przy ul. Ogrodowa 58, „Projektu robót geologicznych dla udokumentowania złoża bursztynu na dz. 608/2, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7 i część działki nr 604/1  obręb Karwieńskie Błota ”.

2016-04-18 08:00:05
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia:„Dodatku do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej
Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła)
Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)”.

2016-04-11 09:40:09
Obwieszczenie 1 kwietnia 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie z wniosku „PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna”,

2016-04-07 14:56:09
Obwieszczenie z dnia 21 marca 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000178/2016 danych o  wniosku Pana Krzysztofa Lipskiego prowadzącego Fermę Brojlerów Kurzycho wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacjido chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości w miejscowości Buchowo 29, gmina Debrzno (działki nr 737/51 obręb Strzeczona).

2016-03-21 11:13:30
Obwieszczenie z dnia 10 marca 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000086/2016 danych o wniosku Elżbiety i Andrzeja Armatowskich, prowadzących Gospodarstwo Rolne w Kleszczewie Kościerskim, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg – tucz trzody chlewnej o liczbie stanowisk 3960 sztuk zlokalizowanej w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo (działki nr 36/86, 36/87 obręb 0007 Kleszczewo).

2016-03-10 10:48:31
Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000040/2016 danych o wniosku Cementowni Wejherowo Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 36, 84 – 200 Wejherowo, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z istotną zmianą w instalacji odlewania metali żelaznych, sklasyfikowanej jako instalacja do produkcji i obróbki metali, do odlewania stali lub stopów żelaza, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu w Wejherowie.

2016-02-10 09:13:43
Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje  do publicznej wiadomości informacjęw sprawie  wniosku Spółki Akcyjnej „PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna”.

2016-02-01 12:34:45
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016

Obwieszczenie zatwierdzajace dodatek do projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych dla przedsięwzięcia - Koncepcja Programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Ob-wodnica Trójmiasta
Zadanie 1 Węzeł Leśnice (bez węzła) – węzeł Łęczyce (z węzłem) Zadanie 2 Węzeł Łęczyce (bez węzła) – węzeł Luzino (z węzłem) Zadanie 3 Węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem) Zadanie 4 Węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”

2016-01-19 15:23:41