Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000059/2017 decyzji znak DROŚ-SO.7222.27.2016.ES z dnia 30.12.2016 r. wydanej dla firmy GOSEKO Sp. z o.o., Stare Nadleśnictwo 5, 83 – 400 Kościerzyna, stanowiącej zmianę do decyzji Wojewody Pomorskiego znak SR/Ś.6619/2-12/2006/07 z dnia 30.04.2007r. ze zm. w zakresie dodania nowej instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (kwatery III) zlokalizowanej w miejscowości Gostomie.

2017-01-10 07:19:44
Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 001198/2016 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.37.2016.AŁ z dnia 22.12.2016 r. wydanej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o., Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego (znak DROŚ-S.7222.45.2011/2012.ES z dnia 15.06.2012 r. ze zmianami) na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami:
do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej,
- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, 
zlokalizowanych na terenie Zakładu w Starym Lesie.

2017-01-09 11:53:39
Obwieszczenie z dnia 9 października 2015

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 304/2015 decyzji znak DROŚ-SO.7222.26.2015.IS z dnia 28.09.2015r. wydanej dla Pana Wojciecha Buchholc prowadzącego Zakład Drobiarski Wojciech Buchholc w Gniszewie przy ul. Spokojnej 5, 83 – 110 Tczew, na prowadzenie Fermy Drobiu w miejscowości Turze, gmina Tczew, pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Turze, gmina Tczew.

2015-10-09 14:26:53
Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000040/2016 danych o wniosku Cementowni Wejherowo Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 36, 84 – 200 Wejherowo, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z istotną zmianą w instalacji odlewania metali żelaznych, sklasyfikowanej jako instalacja do produkcji i obróbki metali, do odlewania stali lub stopów żelaza, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu w Wejherowie.

2016-02-10 09:13:43
Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego Podaje do Publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000005/2019 danych o wniosku PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego znak ŚR/Ś.IX.6619/4/2005/2006 z dnia 25.09.2006 r. zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.P.Z.MB. 7650/30/08 z dnia 17.10.2008r., DROŚ.S.IS.7650/4/10 z dnia 16.03.2010r., DROŚ-S.7222.16.2011.MB z dnia 14.07.2011r., DROŚ-S.7222.31.2011.BA z dnia 19.08.2011r., DROŚ-SO.7222.27.2014.BA z dnia 22.05.2014r., DROŚ-SO.7222.56.2014.EŻ z dnia 4.12.2014r., DROŚ-SO.7222.34.2015.BA z dnia 15.09.2015r. oraz DROŚ-SO.7222.36. 2016.BA z dnia 31.08.2016r. dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zakwalifikowanej jako wymagająca pozwolenia zintegrowanego i zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej, ul. Pucka 118, 80 – 036 Gdynia, w związku z możliwością zastosowania art. 204 ust. 2 ustawy POŚ  i zezwolenie na odstępstwo od granicznych wielkości emisji tlenków azotu dla Emitora 4 (kotły K6 i K7 OP-230) zawartych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje BAT zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania

2019-01-09 09:52:42
Obwieszczenie z dnia 8 października 2015

Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, polegającego na budowie obiektów budowlanych drogi ekspresowej S6 na odcinku „Słupsk – Lębork”.

2015-10-09 12:56:28
Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakonczeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz- Pelplin – Gdańsk Przyjaźń zad. II, gminy: Gniew, Smętowo Graniczne, Morzeszczyn, Pelplin, Starogard Gdański, Skarszewy, Trąbki Wielkie, województwo pomorskie”.

2016-11-08 12:51:29
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia:„Dodatku do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej
Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła)
Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)”.

2016-04-11 09:40:09
Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2017

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.” Gdańsk, gm. Miasto Gdańsk, woj. pomorskie

2017-08-07 11:52:43
Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2015

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej woadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000177/2015 danych o wniosku „A i H” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 25, Dębienko, 62 – 060 Stęszew w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Skorzewo o liczbie stanowisk 135 630, sklasyfikowanej jako instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.

2015-08-10 13:20:10