Polityka wewnętrzna i zagraniczna 

 
 
POLITYKA ZAGRANICZNA:
Współpracę międzynarodową regulują Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 463/XXII/08 z dnia 26 maja 2008 roku.
 
POLITYKA WEWNĘTRZNA:

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 1. Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego
  • W dniu 3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1122/185/16 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego - Pomorski Port Kreatywności.
  • UCHWAŁA NR 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku - Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku o podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego
  • Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku - Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego
  • Załącznik nr 4 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku - Podsumowanie zawierające informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego
  • UCHWAŁA NR 967/277/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku o zmianie uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia  Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015
  • Załącznik nr 1 do Uchwały 967/277/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku - Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (WERSJA OBOWIĄZUJĄCA)
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 967/277/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku - Komunikat o podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego.
 2. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (Mobilne Pomorze)
  • UCHWAŁA NR 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu (Mobilne Pomorze), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu (Mobilne Pomorze) oraz uchylenia programów wojewódzkich
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku - Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku o podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu (Mobilne Pomorze), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu (Mobilne Pomorze) oraz uchylenia programów wojewódzkich
  • Załącznik nr 3 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku - Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu (Mobilne Pomorze)
  • Załącznik nr 4 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku - Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu; zgłoszone uwagi i wnioski; propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu (Mobilne Pomorze)
 3. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska
  • UCHWAŁA NR 931/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska oraz uchylenia: „Programu rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w województwie pomorskim do 2025 r.”, „Programu małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015” i „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa Pomorskiego”
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 931/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. - Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze
  • Załącznik nr 2 do Uchwały 931/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska
  • Załącznik nr 3 do Uchwały 931/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. - Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz o uwzględnieniu wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska
  • Załącznik nr 4 do Uchwały 931/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. - Podsumowanie zawierające informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie, zgłoszone uwagi i wnioski oraz ustalenia zawarte w prognozie do regionalnego programu strategicznego w zakresie energetyki i środowiska
 4. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan
  • UCHWAŁA NR 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. - Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan
  • Załącznik nr 2 do Uchwały 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan
  • Załącznik nr 3 do Uchwały 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan
  • Załącznik nr 4 do Uchwały 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan
 5. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
  • UCHWAŁA NR 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. - Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż)
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. - Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie SOOŚ Regionalnego programu strategicznego atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
  • Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. - Podsumowanie zawierające informacje o wyborze wariantów alternatywnych oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie uwzględnione opinie, rekomendacje, uwagi i wnioski zgłoszone do regionalnego programu strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
 6. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)
  • W dniu 14 maja 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 419/41/15 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej – Aktywni Pomorzanie.
  • UCHWAŁA NR 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. - Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. - Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)
  • Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. - Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu; zgłoszone uwagi i wnioski; wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie)
 

Liczba odwiedzin : 3135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marczewski Przemysław
Czas wytworzenia: 2017-09-20 14:34:48
Czas publikacji: 2017-11-29 10:46:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak