Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
674/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie:"Porozumienia o współpracy między Województwem Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) i Administracją Państwową Obwodu Odeskiego (Ukraina)" oraz "Porozumienia o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Pomorskiego a Radą Obwodu Odeskiego"
673/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie: zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2002 rok.
672/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 2, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
671/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację inwestycji drogowej - przebudowy skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicami Przemysłową i Domańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 w Bytowie .
670/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Morzeszczyn.
669/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Tuwima 15, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego na rzecz Akademii Medycznej w Gdańsku.
668/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Hubalczyków, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
667/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 575 XLII/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto sp. z o.o.
666/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie: przyjęcia propozycji przesunięć środków zapisanych na rok 2003 w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2001-2003.
665/XLVII/02 2002-10-10 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego na lata 2001-2003 określonych w Oświadczeniu Stron dotyczącym zmiany Kontraktu Wojewódzkiego.