Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
505/XXX/04 2004-12-22 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku oraz zmiany uchwały nr 194/XVI/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku, zmienionej uchwałą nr 485/XXIX/04 z dnia 22 listopada 2004 roku.
504/XXX/04 2004-12-22 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie oraz zmiany uchwały nr 195/XVI/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie, zmienionej uchwałą nr 486/XXIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 listopada 2004 roku.
503/XXX/04 2004-12-22 w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Gdańsku oraz zmiany uchwały nr 193/XVI/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Gdańsku.
502/XXX/04 2004-12-22 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
501/XXX/04 2004-12-22 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 4/2004 Rady Społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tczewie z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zmian w Statucie.
500/XXX/04 2004-12-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr 418/XXVI/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 13 września 2004 roku w sprawie likwidacji Zakładu Techniki Medycznej w Słupsku będącego zakładem budżetowym Samorządu Województwa Pomorskiego.
499/XXX/04 2004-12-22 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego i Powiatem Nowodworskim w sprawie współfinansowania zadania realizowanego w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza pt. "Wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej".
498/XXX/04 2004-12-22 w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
497/XXX/04 2004-12-22 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005.
496/XXX/04 2004-12-22 w sprawie ustalania limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Pomorskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz upoważnienia Zarządu Województwa Pomorskiego do zaciągania w/w zobowiązań