Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
184/XV/99 1999-12-20 w sprawie: uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2000 rok
183/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
182/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: wyniku konsultacji społecznych mieszkańców Elbląga.
181/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do tworzenia fundacji o nazwie "Centrum Solidarności".
180/XIV/99 1999-12-13 w sprawie : zmiany planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 1999
179/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 1999 rok.
178/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Gdańsk, którego celem jest sfinansowanie zakupu aparatury medycznej na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w stosunku do których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem założycielskim.
177/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: nadania statutu Biuru Planowania Przestrzennego w Słupsku.
176/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Al. Zwycięstwa.
175/XIV/99 1999-12-13 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala Psychiatryczno-Neurologicznego w Gdańsku.