Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
356/XXVI/00 2000-12-18 w sprawie: przyjęcia rezolucji w trzydziestą rocznicę tragedii grudniowej
355/XXVI/00 2000-12-18 w sprawie: upoważnienia Zarządu Województwa Pomorskiego do udzielania pożyczek
354/XXVI/00 2000-12-18 w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2001 rok
353/XXVI/00 2000-12-18 w sprawie zmiany budżetu województwa na 2000 rok
352/XXV/00 2000-12-11 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach województwa
351/XXV/00 2000-12-11 w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samodzielnej kolumny transportu sanitarnego
350/XXV/00 2000-12-11 w sprawie: obsadzenia mandatu radnego Województwa Pomorskiego przez panią Joannę Rudnik.
349/XXV/00 2000-12-11 w sprawie: zmiany uchwały Nr 300/XXII/2000 z dnia 4 września 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diety radnego Województwa Pomorskiego.
348/XXV/00 2000-12-11 w sprawie zmiany budżetu województwa na 2000 rok.
347/XXV/00 2000-12-11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000.