Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
210/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tczewie.
209/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2003 rok
208/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 167/XIV/03 z dnia 28 października 2003 w sprawie likwidacji Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku w celu zawiązania spółki pod nazwą "Zakład Usług Wodnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
207/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: wyrażenia zgody na współfinansowanie z Miastem Reda wykonania opracowania koncepcji programowo - przestrzennej budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
206/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 9 przy ul. Jagalskiego w Wejherowie, stanowiących własność Województwa Pomorskiego
205/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1 stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
204/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kikojty, gminie Stare Pole, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
203/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Pomorskiego
202/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: uchylenia uchwały nr 186/XV/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Pomorskiego
201/XVI/03 2003-12-15 w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku