Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1121/LII/06 2006-10-23 w sprawie: przyznania Gerardowi Labudzie Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.
1120/LII/06 2006-10-23 w sprawie: przyznania Marianowi Kołodziejowi Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.
1119/LII/06 2006-10-23 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka zarządu i zwolnienia z obowiązków jej pełnienia.
1118/LII/06 2006-10-23 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za 2006 rok.
1117/LII/06 2006-10-23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkól Wyższych w Gdańsku
1116/LII/06 2006-10-23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku
1115/LII/06 2006-10-23 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku dotyczących zmian organizacyjnych Szpitala oraz zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.
1114/LII/06 2006-10-23 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku dotyczących zmian organizacyjnych Szpitala oraz zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
1113/LII/06 2006-10-23 o zmianie składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Przychodni Skórno - Wenerologicznej w Gdańsku i zmianie uchwały nr 197/XVI/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Przychodni Skórno - Wenerologicznej w Gdańsku.
1112/LII/06 2006-10-23 w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Gdańsku dotyczących zmian organizacyjnych Przychodni oraz zmian w Statucie Przychodni .