Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
272/XVI/07 2007-12-27 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego do składu Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
271/XVI/07 2007-12-27 w sprawie: zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2007 rok
270/XVI/07 2007-12-27 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
269/XVI/07 2007-12-27 w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie”
268/XVI/07 2007-12-27 o zmianie uchwały w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
267/XVI/07 2007-12-27 w sprawie zmiany uchwały nr 255/XV/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa
266/XVI/07 2007-12-27 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.
265/XVI/07 2007-12-27 w sprawie utworzenia Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Urologicznej oraz zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.
264/XVI/07 2007-12-27 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Lębork w postaci przekazania infrastruktury drogowej wybudowanej w ramach realizacji zadania drogowego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w ciągu ul. Zwycięstwa wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Piotra Skargi w Lęborku”
263/XVI/07 2007-12-27 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Lębork w postaci przekazania infrastruktury drogowej wybudowanej w ramach realizacji programu Phare PL 2002/000-580.06.26 Atrakcyjność inwestycyjna Lęborka