Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
704/XXX/08 2008-12-29 w sprawie określenia procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku
703/XXX/08 2008-12-29 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2008 rok
702/XXX/08 2008-12-29 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
701/XXX/08 2008-12-29 o zmianie uchwały w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
700/XXX/08 2008-12-29 o zmianie uchwały nr 683/XXIX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2008 - 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa
699/XXX/08 2008-12-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kwidzynie przy ulicy Żwirowej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego
698/XXX/08 2008-12-29 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku
697/XXX/08 2008-12-29 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
696/XXX/08 2008-12-29 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
695/XXX/08 2008-12-29 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku