Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1071/XLI/09 2009-12-28 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2009 rok
1070/XLI/09 2009-12-28 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Pomorskiego do Rady Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich
1069/XLI/09 2009-12-28 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 714/XXXI/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego na 2009 rok
1068/XLI/09 2009-12-28 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Pomorskiego
1067/XLI/09 2009-12-28 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego
1066/XLI/09 2009-12-28 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego
1065/XLI/09 2009-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy z radnym Piotrem Zwarą
1064/XLI/09 2009-12-28 o zmianie Uchwały Nr 683/XXIX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2008 - 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa
1063/XLI/09 2009-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Powiatu Wejherowskiego prawa własności nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w wyniku odwołania darowizny
1062/XLI/09 2009-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu polegającej na zawarciu umowy kredytu i zabezpieczeniu jego spłaty w drodze ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Ośrodka