Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1297/LII/10 2010-11-08 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok
1296/LII/10 2010-11-08 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Pomorskiego
1295/LII/10 2010-11-08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
1294/LII/10 2010-11-08 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za 2010 rok
1293/LII/10 2010-11-08 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku za 2010 rok
1292/LII/10 2010-11-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego pod firmą „Pomorska Kolej Metropolitalna” Spółka Akcyjna.
1291/LII/10 2010-11-08 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
1290/LII/10 2010-11-08 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie
1289/LII/10 2010-11-08 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie
1288/LII/10 2010-11-08 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku