Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
295/XIV/11 2011-12-28 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Pomorskiego
294/XIV/11 2011-12-28 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego
293/XIV/11 2011-12-28 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2011 rok
292/XIV/11 2011-12-28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011-2026
291/XIV/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
290/XIV/11 2011-12-28 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za 2011 rok
289/XIV/11 2011-12-28 w sprawie zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na 2012 rok”
288/XIV/11 2011-12-28 w sprawie zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na 2011 rok po zmianach”
287/XIV/11 2011-12-28 w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku
286/XIV/11 2011-12-28 w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku