Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
533/XXV/12 2012-12-21 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2012 rok
532/XXV/12 2012-12-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2012-2026
531/XXV/12 2012-12-21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
530/XXV/12 2012-12-21 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za 2012 rok
529/XXV/12 2012-12-21 w sprawie uzgodnienia projektu podziału wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodów znajdujących się na obszarze województwa pomorskiego
528/XXV/12 2012-12-21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”
527/XXV/12 2012-12-21 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z województwa pomorskiego w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
526/XXV/12 2012-12-21 w sprawie zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na 2013 rok”
525/XXV/12 2012-12-21 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na rok 2013
524/XXV/12 2012-12-21 w sprawie powierzenia Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku za 2012 rok