Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
953/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie wakatów pomorskiej Policji
952/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za 2014 rok
951/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2014 rok
950/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
949/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za 2014 rok
948/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego obejmującym wsie, które zostały laureatami Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014 ” w kategorii „Wieś”
947/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
946/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015 – 2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN, oraz zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
945/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Gdańsku
944/XLIV/14 2014-10-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu Tczewskiego – etap I”