Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
185/XVI/15 2015-12-23 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego
184/XVI/15 2015-12-23 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2015 rok
183/XVI/15 2015-12-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
182/XVI/15 2015-12-23 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
181/XVI/15 2015-12-23 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016
180/XVI/15 2015-12-23 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
179/XVI/15 2015-12-23 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz nadaniu jej statutu
178/XVI/15 2015-12-23 w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2016 rok
177/XVI/15 2015-12-23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
176/XV/15 2015-11-30 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2015 rok