Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
590//02 2002-12-31 zmieniająca Uchwałę nr 471/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18.10.2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Grupy Zarządzającej Pomerania SA.
589//02 2002-12-31 w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
588//02 2002-12-31 w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
587//02 2002-12-31 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2002 rok, zmian w układzie wykonawczym
586//02 2002-12-24 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołania członków Komisji Przetargowej rozpatrującej oferty na zakup i dostawę prasy codziennej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro.
585//02 2002-12-24 w sprawie udostępnienia pomieszczeń biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku.
584//02 2002-12-24 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia garażowego przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach
583//02 2002-12-24 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
582//02 2002-12-24 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy gruntu przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
581//02 2002-12-24 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy najmu gruntu przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku