Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
778//03 2003-12-30 w sprawie potwierdzenia faktu pełnienia obowiązków likwidatora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidacji
777//03 2003-12-30 w sprawie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.
776//03 2003-12-30 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie majątku trwałego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku.
775//03 2003-12-30 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
774//03 2003-12-30 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
773//03 2003-12-30 W sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 700/2003 z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie wyznaczenia likwidatora i przeprowadzenia likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w celu zawiązania spółki pod nazwą "Zakład Usług Wodnych" spółka z o.o.
772//03 2003-12-30 w sprawie ustalenia stawki czynszu wywoławczego oraz wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem na czas określony w drodze rokowań w budynku zlokalizowanym na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 51
771//03 2003-12-30 w sprawie: zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2006 planu inwestycji na rok 2004 Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni.
770//03 2003-12-30 w sprawie: zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2006 planu finansowego na rok 2004 Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku
769//03 2003-12-23 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Dyrektora ds. Finansowych Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku