Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
935//04 2004-12-28 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
934//04 2004-12-28 w sprawie ustalenia warunków trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat gruntu stanowiącego własność Województwa Pomorskiego, położonego w Gdańsku przy ul. Stryjewskiego wraz z sprzedażą budynku na przedmiotowym gruncie
933//04 2004-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pojazdów przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie w likwidacji.
932//04 2004-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
931//04 2004-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
930//04 2004-12-28 w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa pomorskiego na 2005 rok przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 488/XXX/04 z dnia 22 grudnia 2004 roku
929//04 2004-12-28 o zmianie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa na 2004 rok
928//04 2004-12-28 w sprawie: udziału Samorządu Województwa Pomorskiego w realizacji projektu p.n. "AB Landbridge" (Most Lądowy Bałtyk-Adriatyk)realizowanym w ramach Programu INTERREG III B CADSES (Obszar Europy Centralnej, Adriatyckiej, Naddunajskieji Południowo-Wschodniej).
927//04 2004-12-28 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Wejherowskim
926//04 2004-12-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 698/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28.09.2004r. w sprawie ustalenia stawki czynszu oraz wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony w formie bezprzetargowej w budynku położonym na nieruchomości w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 51, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dzierżawy nr 3/UM/DF/DGGN/2004 z dnia 27.10.2004r.