Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
281//06 2006-04-04 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul Hubalczyków, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
1103/338/06 2006-11-21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 263 m2 oraz środków trwałych stanowiących jego wyposażenie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku.
1102/338/06 2006-11-21 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku.
1101/338/06 2006-11-21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
1100/338/06 2006-11-21 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę licencji oprogramowania w ramach Umowy Microsoft Select dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustalenia składu Komisji Przetargowej rozpatrującej oferty w postępowaniu.
1099/338/06 2006-11-21 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienie informatycznego systemu bezpieczeństwa opartego o infrastrukturę klucza publicznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustalenia składu Komisji Przetargowej rozpatrującej oferty w postępowaniu.
1098/338/06 2006-11-21 w sprawie wykonania aktualizacji folderu informacyjnego województwa pomorskiego pod tytułem „Pomorskie zaprasza”
1097/338/06 2006-11-21 w sprawie szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego
1096/338/06 2006-11-21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonania prawa głosu w sprawie uchwały Wspólników spółki PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
1095/338/06 2006-11-21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do udziału i głosowania w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.