Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1172/257/05 2005-12-30 o zmianie Ramowego Harmonogramu prac związanego z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
1171/256/05 2005-12-29 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Partyzantów 21A, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa
1170/256/05 2005-12-29 w sprawie: zmiany uchwały nr 178/180/05 z dnia 8 marca 2005 dotyczącej określenia kwoty środków Funduszu Pracy na realizację w 2005 r. IV edycji Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu "Gryf" oraz przyjęcia "Regulaminu konkursu projektów" w ramach Programu, zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1078/248/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
1169/256/05 2005-12-29 w sprawie: przesunięcia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu "Gryf" na programy dla osób bezrobotnych realizowane przez samorząd powiatowy w ramach środków FP będących w dyspozycji samorządu powiatu.
1168/256/05 2005-12-29 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Ramowego Planu Realizacji Działania 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" na 2006 rok w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
1167/256/05 2005-12-29 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Ramowego Planu Realizacji Działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" na 2006 rok w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
1166/256/05 2005-12-29 w sprawie przyjęcia do realizacji zmienionego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.4 na rok 2005 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" w województwie pomorskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach
1165/256/05 2005-12-29 w sprawie przyjęcia do realizacji zmienionego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.1 na rok 2005 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" w województwie pomorskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.
1164/256/05 2005-12-29 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami finansowymi na finansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach ZPORR 2004-2006 p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy W Gdańsku
1163/256/05 2005-12-29 w sprawie upoważnienia do dysponowania rachunkami bankowymi na prefinansowanie działań 2.1; 2.3 i 2.4 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 200 poz. 2051 z 14 września 2004 r. załącznik)