Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
553//07 2007-09-09 w sprawie przyjęcia ostatecznego projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.
419//07 2007-07-22 w sprawie współuczestnictwa w organizacji VII Festiwalu Szekspirowskiego
257//07 2007-06-25 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa na rok 2002 ustalonego Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 166/02 z dnia 26 kwietnia 2002r.
831/160/07 2007-04-12 w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Województwa Pomorskiego do podpisania aneksu nr 3 do umowy kredytowej zawartej pomiędzy Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni a Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna
1034/82/07 2007-12-28 w sprawie współuczestnictwa w organizacji plebiscytów na „Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2007 roku” i „Najpopularniejszych Sportowców Województwa Pomorskiego 2007 roku” poprzez ufundowania nagród dla zwycięzców
1033/82/07 2007-12-28 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Województwa Pomorskiego do podpisania weksla i deklaracji wekslowej w projekcie „Termomodernizacja budynków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
1032/82/07 2007-12-28 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO udziela Panu Janowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Pomorskiego pełnomocnictwa do udziału i głosowania w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.
1031/82/07 2007-12-28 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowego wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w zakresie robót drogowych na rok 2007
1030/82/07 2007-12-28 w sprawie dokonania oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich: jezioro Fiszewo (Skwierawy) na rzece Wda nr 3, jezioro Zalane (Zielone) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda i rzeki Zbrzyca nr 3
1029/82/07 2007-12-28 w sprawie ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Województwa Pomorskiego, położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 oraz powołania Komisji Przetargowej