Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
300//00 2000-12-29 w sprawie zmiany harmonorgramu realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa na IV kwartał 2000 roku.
299//00 2000-12-22 w sprawie umorzenia odsetek oraz przedłużenia terminu spłaty pożyczki Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.
298//00 2000-12-22 w sprawie umorzenia odsetek oraz przedłużenia terminu spłaty pożyczki Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.
297//00 2000-12-22 w sprawie umorzenia odsetek oraz przedłużenia terminu spłaty pożyczki Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie.
296//00 2000-12-22 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tczewie.
295//00 2000-12-22 w sprawie powołania zespołu przygotowawczego w celu zbadania i oceny potrzeby utworzenia przez Państwową Instytucje Fiilmową Neptun Film spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa.
294//00 2000-12-20 w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Urzedu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
293//00 2000-12-20 w sprawie zgody na dokonanie darowizny mienia ruchomego Samodzielnej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku.
292//00 2000-12-20 w sprawie zgody na użyczenie majątku trwałego Samodzielnej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku.
291//00 2000-12-19 w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie przez Samodzielną Kolumnę Transportu Sanitarnego w Słupsku dwóch samodów na rzecz Ośrodka Readaptacji EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie.