Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
575//08 2008-06-17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
468/298/08 2008-05-30 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu województwa pomorskiego na 2006 rok
1305/173/08 2008-12-30 w sprawie wyboru trybu zamówienia publicznego na wykonanie dzieła pn. Projekt oznakowania szlaków wodnych przedsięwzięcia „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” zatwierdzenia projektu zaproszenia do negocjacji oraz powołania komisji przetargowej
1304/173/08 2008-12-30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oraz sprzedaż majątku ruchomego przez Szpital Morski im. PCK w Gdyni
1303/173/08 2008-12-30 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu znajdującego się na terenie nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego
1302/173/08 2008-12-30 w sprawie powołania Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działania 1.1 i 1.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
1301/173/08 2008-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Poddziałania 1.5.1 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
1300/173/08 2008-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
1299/173/08 2008-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działania 1.1 i 1.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
1298/173/08 2008-12-30 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałania 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa złożonych w ramach konkursu nr 8.1.1._3.