Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim 

 
 

Obowiązujące programy ochrony powietrza

 

Wzór tabel do monitorowania realizacji programów ochrony powietrza (sprawozdania)

Adres do korespondencji

 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
  
Kontakt:

Martyna Romanowska
tel. 58 32 68 664
e-mail: m.romanowska@pomorskie.eu

Diana Frasunkiewicz,
tel. 58 32 68 769,
e-mail: d.frasunkiewicz@pomorskie.eu
 
 
Siedziba departamentu
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
sekretariat: pok. 100
 
 

Liczba odwiedzin : 11804
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-09 14:25:01
Czas publikacji: 2019-01-30 10:56:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak