Programy ochrony środowiska przed hałasem w województwie pomorskim 

 
 

Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

Projekty Programów ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim:

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 29 stycznia do 18 lutego 2019 roku:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
    konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu
  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub

 

Obowiązujące programy ochrony środowiska przed hałasem w woj. pomorskim

 
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 
Kontakt:
Anna Skwarska
tel. 58 32 68 796
 
Magdalena Haas
tel. 58 32 68 664
e-mail: m.haas@pomorskie.eu
 

Siedziba departamentu
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
sekretariat: pok. 100
 

Liczba odwiedzin : 1880
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-10 11:17:39
Czas publikacji: 2019-01-29 10:18:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak