Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 

 
 

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, o czym zawiadomiono w komunikacie ZWP z dnia 18 lutego 2015 roku. Z głównymi założeniami aktualizacji dokumentu można zapoznać się poniżej:

Założenia do projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

W celu pozyskania informacji niezbędnych do opracowania aktualizowanego dokumentu, Departament Środowiska i Rolnictwa przygotował ankietę dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi, skierowaną do samorządów gminnych i związków gmin z terenu województwa pomorskiego. Informacje przekazane w ankiecie posłużą do oceny realizacji zadań, jakie na samorządy gminne nałożyła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto, w związku z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami, który będzie stanowił załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami konieczne jest pozyskanie danych z gmin i związków gminnych dotyczących planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Poniżej do pobrania druki wymagające wypełnienia:

Wypełnioną ankietę oraz tabele proszę przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do 16 października 2015 r. w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe: ka.wisniewska@pomorskie.eu; d.frasunkiewicz@pomorskie.eu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami Departamentu Środowiska i Rolnictwa: Katarzyna Wiśniewska, tel. 58 32-68-331; Diana Frasunkiewicz, tel. 58 32-68-769.

 

Liczba odwiedzin : 2800
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-10 12:17:39
Czas publikacji: 2015-11-10 12:26:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak