Plan gospodarki odpadami 

 
 

 

Uchwała w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa pomorskiego 2022:
 

Liczba odwiedzin : 5497
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-10 13:17:17
Czas publikacji: 2018-01-24 13:00:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak