Sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzanie, recykling, opłaty 

 
 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzanie, recykling, opłaty.

Ustawa określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska - w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Ustawa określa obowiązki wprowadzającego sprzęt, zabezpieczenia finansowe, obowiązki użytkownika, obowiązki zbierającego sprzęt, obowiązki przetwarzającego, obowiązki recyklera, prowadzącego odzysk, określa opłatę produktową, dla tych, którzy nie wykonali obowiązku  odzysku i recyklingu.

Opłaty z tytułu zużytego sprzętu elektronicznego przyjmuje Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Tel. 58 32 68 680.

Nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty z tytułu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PKOBP    45 1020 1811 0000 0002 0312 4617

Rejestr firm w województwie pomorskim zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U.2015 poz. 1688. 
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2036)
 

Liczba odwiedzin : 1202
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-19 10:12:53
Czas publikacji: 2017-09-01 08:17:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak