2001 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
ROK 2001
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
1.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
15.02.2001r.
23.03.2001r.
Wykonywanie budżetu państwa w 2000 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
2.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
05.02.2001r.
18.05.2001r.
Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej
3.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
16.01.2001r.
23.03.2001r.
Realizacja inwestycji wieloletnich w 2000r.
4.
Urząd Kontroli Skarbowej
06.04.2001r.
04.06.2001r.
Departament Gospodarki Infrastruktury i Turystyki
5.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
20.04.2001r.
27.06.2001r.
Wykorzystanie środków publicznych na restrukturyzację w służbie zdrowia
6.
Urząd Kontroli Skarbowej
06.06.2001r.
31.07.2001r.
Departament Zdrowia
7.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
16.08.2001r.
29.08.2001r.
Likwidacja barier utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym
8.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
23.08.2001r.
29.10.2001r.
Realizacja zakupów inwestycyjnych i wyposażenie przez Urzędy Wojewódzkie oraz Urzędy Marszałkowskie w okresie 2000 – I półrocze 2001r.
9.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
12.09.2001r.
28.09.2001r.
Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji samorządowej
10.
Pomorski Urząd Wojewódzki
19.09.2001r.
05.10.2001r.
Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2000r. na realizację programów inicjowanych przez organy samorządu województwa
11.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
27.09.2001r.
Działania administracji publicznej w zakresie opracowania i realizacji programu SAPARD
12.
Pomorski Urząd Wojewódzki
02.10.2001r.
05.10.2001r.
Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji samorządowej
13.
Pomorski Urząd Wojewódzki
14.12.2001r.
31.12.2001r.
Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu państwa za 2000r.
 

Liczba odwiedzin : 360
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2011-09-15 08:36:47
Czas publikacji: 2011-09-15 08:36:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak