2002 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
ROK 2002
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
1.
II Urząd Kontroli Skarbowej
08.03.2002r.
03.04.2002r.
Kontrola problemowa
2.
Najwyższa Izba Kontroli
11.03.2002r.
25.03.2002r.
Realizacja inwestycji wieloletnich finansowanych ze środków publicznych
3.
Okręgowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
03.04.2002r.
27.04.2002r.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
26.04.2002r.
10.07.2002r.
Inwestycje własne samorządu terytorialnego - realizacja
5.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
22.05.2002r.
23.05.2002r.
Wykorzystanie środków rezerwy celowej na wspieranie realizacji lokalnych programów restrukturyzacyjnych – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
6.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
28.06.2002r.
Realizacja zadań przez organy zarządzające ruchem drogowym w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych
7.
Pomorski Urząd Wojewódzki
08.07.2002r.
12.07.2002r.
Wykorzystanie przekazanych w 2001r. środków finansowych z Funduszu Prywatyzacji Ministra Skarbu
8.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
16.07.2002r.
Funkcjonowanie służb ochrony zabytków
9.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
17.07.2002r.
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
10.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
22.08.2002r.
23.08.2002r.
Przewozy materiałów niebezpiecznych transportem drogowym
11.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
09.10.2002r.
31.12.2002r.
Dotacje – działania osłonowe i restrukturyzacja w ochronie zdrowia (2001r.)
12.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
24.10.2002r.
Realizacja kontraktu wojewódzkiego
13.
Archiwum Państwowe w Gdańsku
28.10.2002r.
29..10.2002r.
Archiwum zakładowe Urzędu, zasób aktowy – Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
14.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
07.11.2002r.
29.11.2002r.
Realizacja kontraktu wojewódzkiego
15.
Pomorski Urząd Wojewódzki
07.11.2002r.
Dotacja na dofinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych
16.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
24.11.2002r.
29.11.2002r.
Realizacja kontraktu wojewódzkiego
 

Liczba odwiedzin : 402
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2011-09-15 08:37:35
Czas publikacji: 2011-09-15 08:37:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak