2003 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
ROK 2003
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
1.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
07.01.2003r.
21.03.2003r.
Wykonanie budżetu państwa w 2002r. przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań budżetu j.s.t z budżetem państwa
2.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
28.01.2003r.
Wykonanie budżetu państwa – realizacja inwestycji wieloletnich
3.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
12.05.2003r.
31.08.2003r.
Dotacje na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia – 2002r.
4.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
20.05.2003r.
16.07.2003r.
Wykorzystanie środków publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych
5.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
10.06.2003r.
29.08.2003r.
Restrukturyzacja i przekształcenia systemowe w służbie zdrowia
6.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
27.06.2003r.
10.09.2003r.
Biuro Wdrażania Programów
7.
I Urząd Skarbowy w Gdańsku
18.08.2003r.
27.08.2003r.
Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za m-c maj 2003r.
8.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
02.09.2003r.
09.09.2003r.
Prawidłowość rozliczania wynagrodzeń dla celów kapitału początkowego
9.
Najwyższa Izba Kontroli
30.09.2003r.
27.11.2003r.
Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy strukturalnych UE
10.
Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
22.10.2003r.
24.10.2003r.
Prawidłowość przebiegu realizacji kontraktów wojewódzkich w 2003r.
11.
Pomorski Urząd Wojewódzki
22.10.2003r.
27.10.2003r.
Rozliczenie dotacji celowych przyznanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach kontraktów wojewódzkich w 2002r.
12.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
07.11.2003r.
Wykorzystanie środków publicznych na funkcjonowanie instytucji kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa
13.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
19.11.2003r.
05.12.2003r.
Realizacja przez administrację publiczną zadań w zakresie małej i dużej retencji wód
14.
Agencja Bezpieczeństwa Publicznego Delegatura w Gdańsku
12.11.2003r.
17.12.2003r.
Realizacja ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych przez UMWP
 

Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2011-09-15 08:45:14
Czas publikacji: 2011-09-15 08:45:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak