2004 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
ROK 2004
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
1.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
07.01.2004r.
26.03.2004r.
Wykonanie budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań budżetów j.s.t. z budżetem państwa
2.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
29.01.2004r.
Wykonanie budżetu państwa w 2003r. – inwestycje wieloletnie
3.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
03.02.2004r.
26.03.2004r.
Wykonanie budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań budżetów j.s.t. z budżetem państwa
4.
Pomorski Urząd Wojewódzki
20.04.2004r.
14.05.2004r.
Dotacje z budżetu państwa na modernizację budynku Teatru Muzycznego w Gdyni
5.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
09.07.2004r.
23.09.2004r.
Prawidłowość przestrzegania w Urzędach Marszałkowskich przepisów dot. ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy z dn. 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych
6.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
20.07.2004r.
Realizacja Ramowych Programów badań Rozwoju technicznego i Prezentacji UE
7.
Pomorski Urząd Wojewódzki
02.08.2004r.
Rozliczenie finansowe zadania „Prace przygotowawcze do budowy Mostu w Kwidzynie wraz z drogami dojazdowymi”
8.
Pomorski Urząd Wojewódzki
24.08.2004r.
Rozliczenie zadania zapisanego w kontrakcie wojewódzkim na 2003r. „Modernizacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej”
9.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
02.09.2004r.
03.09.2004r.
Kontrola wstępna wydatkowania środków z algorytmu w roku 2003r.
10.
Pomorski Urząd Wojewódzki
02.11.2004r.
16.11.2004r.
Rozliczenie dotacji na kontrakt wojewódzki – droga wojewódzka Reda - Hel
11.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
08.12.2004r.
21.02.2005r.
Przygotowanie do absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych
12.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
23.12.2004r.
Wykonanie budżetu państwa w 2004r. realizacja inwestycji wieloletnich
 

Liczba odwiedzin : 413
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2011-09-15 08:46:31
Czas publikacji: 2011-09-15 08:46:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak