2006 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
ROK 2006
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
1.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
16.01.2006r.
17.03.2006r.
Powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 r.
2.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
27.01.2006r.
01.01.2006r.
Podatek od towarów i usług za miesiąc grudzień 2005r.
3.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
14.02.2006r.
Kontrola celowości i zasadności z prawem wydatkowania środków publicznych oraz środków pochodzących z UE w ZPORR
4.
Pomorski Urząd Wojewódzki
15.02.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków na realizację umowy nr Z/2.22/IV/4.2/202/05/U/8/05
5.
Pomorski Urząd Wojewódzki
15.02.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków na realizację umowy nr Z/2.22/IV/4.2/203/05/U/9/05
6.
Pomorski Urząd Wojewódzki
16.02.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków na realizację umowy nr Z/2.22/IV/4.1/249/05/U/16/05
7.
Pomorski Urząd Wojewódzki
16.02.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków na realizację umowy nr Z/2.22/IV/4.1/509/04/U/17/05
8.
Pomorski Urząd Wojewódzki
17.02.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków na realizację umowy nr Z/2.22/IV/4.3/256/05/U/6/05
9.
Pomorski Urząd Wojewódzki
21.02.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków na realizację umowy nr Z/2.22/IV/4.1/233/05/U/6/05
10.
Pomorski Urząd Wojewódzki
21.02.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków na realizację umowy nr Z/2.22/IV/4.2/300/05/U/6/05
11.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
23.02.2006r.
Realizacja inwestycji finansowanej ze środków publicznych pn. Gdańskie Centrum Muzyczno Kongresowe na wyspie Ołowiance w Gdańsku
12.
Pomorski Urząd Wojewódzki
07.03.2006r
20.03.2006r.
Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu państwa przeinaczonej na zadania zapisane w kontrakcie województwa w 2005r.
13.
Pomorski Urząd Wojewódzki
15.03.2006r.
31.03.2006r.
Kontrola prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji Kontrakt Wojewódzki 2005 „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego”
14.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
17.03.2006r.
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych oraz wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów wiejskich 2004-2006.
15.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
10.04.2006r.
Działalność organów administracji publicznej i Agencji Nieruchom ości Rolnych w zakresie ochrony zasobów powierzchniowych wód śródlądowych oraz nadzoru nad prowadzoną w nich gospodarką wodną.
16.
Pomorski Urząd Wojewódzki
29.05.2006r.
30.05.2006r.
Kontrakt Wojewódzki 2005 – „Remont i modernizacja mogiły poległych w 1939 Obrońców Helu”
17.
Pomorski Urząd Wojewódzki
29.06.2006r.
Kontrakt Wojewódzki – „Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku” 2005
18.
Pomorski Urząd Wojewódzki
30.06.2006r.
12.07.2006r.
Kontrakt Wojewódzki – „Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku”
19.
Pomorski Urząd Wojewódzki
11.07.2006r.
Kontrola projektu 03/272 „Szkolenie beneficjentów ZPORR w województwie pomorskim”
20.
Zespół kontrolny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
17.08.2006r.
Kontrola Systemów Zarządzania i Kontroli w woj. pomorskim z realizacji programu ZPORR
21.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
02.10.2006r.
Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonywania zwrotów za VII i VIII 2006r.
22.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
18.10.2006r.
Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji.
23.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
19.10.2006r.
Organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
24.
Pomorski Urząd Wojewódzki
25.10.2006r.
Realizowanie zadań obronnych
25.
Pomorski Urząd Wojewódzki
30.10.2006r.
Departament Gospodarki i Infrastruktury
26.
Pomorski Urząd Wojewódzki
21.11.2006r.
Kontrola realizacji i finansowania projektu nr Z/2.22/I/1.5/303/05 „Zakup i modernizacja oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby SIT woj. pomorskiego”
27.
Pomorski Urząd Wojewódzki
27.11.2006r.
Kontrola z realizacji projektu oraz postępu finansowego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska, Litwa. Obw. Kaliningradzki Program: Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego” INRERREG IIIA”
28.
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
13.12.2006r.
Prawna ochrona pracy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 

Liczba odwiedzin : 419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2011-09-15 08:48:20
Czas publikacji: 2011-09-15 08:48:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak