2007 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
ROK 2007
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
1.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
15.01.2007r.
16.03.2007r.
Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2006r.
2.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski
23.02.2007r.
Realizacja postanowień umowy nr OSP/000 0 06/ND z dnia 25.08.2006r.
3.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
05.02.2007r.
07.02.2007r.
Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonania zwrotu podatku za okres 01.12.2006-31.12.2006
4.
Pomorski Urząd Wojewódzki
27.02.2007r.
Kontrakt Wojewódzki za 2006r. – Szpital w budowie w Słupsku
5.
Pomorski Urząd Wojewódzki
05.03.2007r.
06.03.2007r.
Kontrola realizacji Projektu 03/588
6.
Pomorski Urząd Wojewódzki
08.03.2007r.
09.03.2007r.
Kontrola realizacji Projektu 02/380
7.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
14.03.2007r.
15.06.2007r.
ZPORR Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 i dróg państwowych nr 1506G i nr 1507G
8.
Pomorski Urząd Wojewódzki
20.03.2007r.
Kontrola realizacji Projektu 01/563
9.
Pomorski Urząd Wojewódzki
22.03.2007r.
Kontrola realizacji Projektu 03/585
10.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
04.04.2007r.
Badanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach inicjatywy INTERREG IIIA
11.
Pomorski Urząd Wojewódzki
30.05.2007r.
Kontrola Projektu ZPORR nr 01/602
12.
Pomorski Urząd Wojewódzki
06.07.2007r.
Kontrola Regionalnego Punktu Informacyjnego ds. INTERREG
13.
Pomorski Urząd Wojewódzki
10.07.2007r.
Kontrola na zakończenie Projektu 03/640
14.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
12.07.2007r.
16.07.2007r.
Kontrola projektów Z/2.22/II/2.2/2/03/05
15.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
12.07.2007r.
Prawidłowość udzielania przyznanej j.s.t. dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
16.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
03.08.2007r.
07.08.2007r.
Restrukturyzacja publicznych ZOZ ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania pomocy publicznej
17.
Pomorski Urząd Wojewódzki
27.08.2007r.
Kontrola na zakończenie Projektu 03/648
18.
Pomorski Urząd Wojewódzki
28.08.2007r.
Kontrola na zakończenie Projektu 03/667
19.
Pomorski Urząd Wojewódzki
29.08.2007r.
Kontrola na zakończenie Projektu 02/510
20.
Pomorski Urząd Wojewódzki
31.08.2007r.
Kontrola na zakończenie Projektu 02/498
21.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
14.09.2007r.
Kontrola skarbowa gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z UE w zakresie wniosku o płatność nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I//1.1.1/211/04/5/6/05/4/06 wynikającego z realizacji projektu nr 2/2.22/I/1.1.1/211 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 i dróg państwowych nr 1506G i nr 1507G
22.
Pomorski Urząd Wojewódzki
18.09.2007r.
03.10.2007r.
Kontrakt Wojewódzki – Muzeum Narodowe w Gdańsku
23.
Pomorski Urząd Wojewódzki
01.10.2007r.
05.10.2007r.
Kontrakt Wojewódzki – Muzeum Narodowe w Gdańsku
24.
AUDITIO Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
04.10.2007r.
10.10.2007r.
Audyt procedur zarządzania i kontroli Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
25.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
05.12.2007r.
Transakcje za I-VIII 2007r. Kontrola skarbowa w aspekcie wskazanego podmiotu
26.
Pomorski Urząd Wojewódzki
06.12.2007r.
07.12.2007r.
Kontrola inwestycji realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2007 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku
27.
Pomorski Urząd Wojewódzki
18.12.2007r.
Kontrola inwestycji realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2007 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku
28.
Pomorski Urząd Wojewódzki
29.12.2007r.
 
Kontrola inwestycji realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego „Rozbudowa Portu Lotniczego Rębiechowo”
 

Liczba odwiedzin : 419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2011-09-15 08:49:02
Czas publikacji: 2011-09-15 08:49:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak