2012 r. - Kontrole zewnętrzne 

 

 

* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2012 r.

ROK 2012 – czwarty kwartał
Lp. Podmiot
wykonujący kontrolę
Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
83. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 02.10.2012
04.10.2012
RPD PT 2012 efekt kontroli
84. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 03.10.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-009/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-009/09-12 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
85. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 09.10.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.03.00-00-003/09 wniosek o płatność RPPM.04.03.00-00-003/09-13, RPPM.04.03.00-00-003/09-14, RPPM.04.03.00-00-003/09-15 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
86. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 02.10.2012 Audyt operacji RPO WP Projektów nr RPPM.09.01.00-00-004/09 oraz RPPM.03.02.02-00-004/09 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
87. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 12.10.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-015/08 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-015/08-10, RPPM.04.01.00-00-015/08-11, RPPM.04.01.00-00-015/08-12 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
88. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 26.10.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.04.00-00-014/10 wniosek o płatność RPPM.05.04.00-00-014/10-04, RPPM.05.04.00-00-014/10-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
89. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 29.10.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-005/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-005/09-01-K01, RPPM.04.01.00.00-005/09-02-K01, RPPM.04.01.00.00-005/09-02-K02, RPPM.04.01.00.00-005/09-03, RPPM.04.01.00.00-005/09-04, RPPM.04.01.00.00-005/09-05, RPPM.04.01.00.00-005/09-06 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
90. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 31.10.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.02.00-00-008/08 wniosek o płatność RPPM.08.02.00-00-008/08-03, RPPM.08.02.00-00-008/08-04, RPPM.08.02.00-00-008/08-05, RPPM.08.02.00-00-008/08-06 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
91. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 07.11.2012
09.11.2012
Kontrola prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  efekt kontroli
92. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 07.11.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.02.02-00-011/09 wniosek o płatność RPPM.03.02.02-00-011/09-09, RPPM.03.02.02-00-011/09-10, RPPM.03.02.02-00-011/09-11, RPPM.03.02.02-00-011/09-12, RPPM.03.02.02-00-011/09-13 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
93. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 08.11.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.02.01.00-00-004/09 wniosek o płatność RPPM.02.01.00-00-004/09-05, RPPM.02.01.00-00-004/09-07, RPPM.02.01.00-00-004/09-08  Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
94. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 20.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.03.00-00-002/09-11 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
95. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.11.2012 Audyt gospodarowania środkami z budżetu UE w ramach POKL w zakresie projektu POKL.08.01.01-22-274/10 wniosek o płatność POKL.08.01.01-22-274/10-01, POKL.08.01.01-22-274/10-02, POKL.08.01.01-22-274/10-03 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
96. Państwowa Inspekcja Pracy 28.11.2012
30.11.2012
Prawna ochrona pracy w tym bhp efekt kontroli
97. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 05.12.2012
06.12.2012
weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu dot. umowy POIG.06.04.00-00-009/10-05 efekt kontroli
98. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 06.12.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.07.01.00-00-003/08 wniosek o płatność RPPM.07.01.00-00-003/08-05, RPPM.07.01.00-00-003/08-10, RPPM.07.01.00-00-003/08-11, RPPM.07.01.00.00-003/08-12, RPPM.07.01.00.00-003/08-13 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
99. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 10.12.2012 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach POKL projekt „Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański” nr projektu POKL.07.01.01-22-026/08 nr wniosku o płatność POKL.07.01.01-22-026/08-14, POKL.07.01.01-22-026/08-15, POKL.07.01.01-22-026/08-16* Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 


Wykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2012 r.

ROK 2012 – trzeci kwartał
Lp. Podmiot
wykonujący kontrolę
Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
59. Audyt i Doradztwo Europejskie 05.07.2012
24.07.2012
Audyt RPD PT POKL 2012 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
60. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku 06.07.2012 Czynności sprawdzające – prawidłowość rzetelności udokumentowania oraz rozliczania transakcji zawartych z kontrahentem GRUPA 3J S.A. w upadłości likwidacyjnej Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
61. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 24.07.2012
27.07.2012
Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku efekt kontroli
62. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 01.08.2012
02.08.2012
Kontrola umowy nr 00048-61540-FAPA-0018/12 efekt kontroli
63. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 21.08.2012
28.08.2012
Kontrola związana z przeprowadzaniem czynności kontrolnych dot. monitorowania przestrzegania procedur przyjętych przez SW procedur WOPP i WOP dla działań 125 Poprawianie i rozwijanie (…) 321 Podstawowe usługi (…) efekt kontroli
64. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 22.08.2012
24.08.2012
weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez SW w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania procedur, wykonania zaleceń pokontrolnych efekt kontroli
65. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.08.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.01.01-00-009/08 wniosek o płatność RPPM.08.01.01-00-009/08-08 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm
66. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.08.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.09.03.00-00-053/09  Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
67. Komisja Europejska 27.08.2012 Audyt certyfikacji zarządczych PO Ryby 2007-2013  Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
68. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.08.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.02.00-00-042/08 wniosek o płatność RPPM.08.02.00-00-042/08-07 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
69. Najwyższa Izba Kontroli 28.08.2012
28.09.2012
Przestrzeganie warunków świadczeń usług turystycznych efekt kontroli
70. Najwyższa Izba Kontroli Departament Zdrowia 13.08.2012 Kontrola korespondencyjna/krzyżowa - kontrola informatyzacji szpitali Przedmiotowa kontrola była kontrolą koordynowaną, korespondencyjną, nie prowadzoną bezpośrednio w UMWP, w związku z powyższym nie otrzymaliśmy informacji o jej wynikach 
71. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 30.08.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.01.00-00-001/09 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
72. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 30.08.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.01.00-00-001/08 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
73. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 31.08.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.09.01.00-00-075/09 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
73a Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 22.08.2013 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach EFRG oraz EFRROW w roku finansowym 2012 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli  nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
74. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 03.09.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.02.02.02-00-016/10 wniosek o płatność RPPM.02.02.02-00-016/10-03 i RPPM.02.02.02-00-016/10-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
75. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 05.09.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.05.00-00-029/09 wniosek o płatność RPPM.05.05.00-00-029/09-06 i RPPM.05.05.00-00-029/09-07  Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
76. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 11.09.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-001/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-001/09-04 i RPPM.04.01.00-00-001/09-06 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
77. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 13.09.2012
23.10.2012
Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych efekt kontroli
78. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 14.09.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-017/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-017/09-14 i RPPM.04.01.00-00-017/09-15 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
79. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 26.09.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.01.00-00-004/09 wniosek o płatność RPPM.03.01.00-00-004/09-11, RPPM.03.01.00-00-004/09-12, RPPM.03.01.00-00-004/09-13 i RPPM.03.01.00-00-004/09-14 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
80. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26.09.2012
28.09.2012
Kontrola przedsięwzięcia w ramach umowy nr 319/2012/Wn-11/OA-tr/zi/D efekt kontroli
81. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.09.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.02.00-00-012/09 wniosek o płatność nr RPPM.06.02.00-00-012/09-08, nr RPPM.06.02.00-00-012/09-09 i nr RPPM.06.02.00-00-012/09-10 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
82. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.09.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.01.02-00-021/09 wniosek o płatność RPPM.08.01.02-00-021/09-05 i RPPM.08.01.02-00-021/09-06
 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)


Wykaz kontroli zewnętrznych za II kw. 2012 r.

ROK 2012 – drugi kwartał
Lp. Podmiot
wykonujący kontrolę
Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
37 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 02.04.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.02.02-00-004/09 wniosek o płatność RPPM.03.02.02-00-004/09-12 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
38 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.04.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.03.00-00-021/08 wniosek o płatność RPPM.06.03.00-00-021/08-18 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
39 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 24.04.2012 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (audyt z art. 61 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady WE 1198/2006 z dnia 27.07.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
40 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 25.04.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-015/08 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-015/08-07 i RPPM.04.01.00-00-015/08-09 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
41 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 26.04.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.02.01.00-00-009/09 wniosek o płatność RPPM.02.01.00-00-009/09-03 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
42 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.04.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.01.00-00-006/08 wniosek o płatność RPPM.06.01.00-00-006/08-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
 
43 AUDITORES Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze 10.05.2012 Audyt projektu „Pętla Żuławska” Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
44 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 10.05.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.09.03.00-00-017/09 i RPPM.08.02.00-00-056/08 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
45 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 14.05.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-017/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-017/09-11 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
46 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.05.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.01.02-00-059/09 wniosek o płatność RPPM.08.01.02-00-059/09-05 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
47 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.05.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.04.02-00-002/10 wniosek o płatność RPPM.05.04.00-00-002/10-09 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
48 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 17.05.2012 Audyt operacji projektu nr RPPM.09.01.00-00-002/09 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
49 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 22.05.2012 Audyt operacji nr projektu RPPM.07.02.00-00-022/10 nr wniosku o płatność RPPM.07.02.00-00-022/10-03 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
50 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 22.05.2012 Audyt operacji nr projektu RPPM.10.01.00-22-005/10 nr wniosku o płatność RPPM.10.01.00-22-005/10-07 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
51 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 24.05.2012 Audyt operacji nr projektu POKL.08.01.01-22-121/10 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
52 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.05.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.01.06.01-00-003/08 wniosek o płatność RPPM.01.06.01-00-003/08-07 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
53 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 29.05.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-001/09 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
54 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 29.05.2012 RPO Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich efekt kontroli 
55 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 30.05.2012
31.05.2012
Kontrola doraźna nr D2/2012 projektu nr POPT.04.01.00-00-048/08 (w zakresie wydatków rozliczonych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań – kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) efekt kontroli 
56 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 31.05.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.01.00-00-006/09 wniosek o płatność RPPM.03.01.00-00-006/09-07 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
57 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 05.06.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-006/08 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-006/08-14 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
58 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 05.06.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.02.00-00-035/08 wniosek o płatność RPPM.08.02.00-00-035/08-08 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)


Wykaz kontroli zewnętrznych za I kw. 2012 r.

ROK 2012 – pierwszy kwartał
Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 09.01.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.09.01.00-00-064/09 wniosek o płatność RPPM.09.01.00-00-064/09-03 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 09.01.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.02.00-00-022/08 wniosek o płatność RPPM.08.02.00-00-022/08-03 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 11.01.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.01.02-00-016/09 wniosek o płatność RPPM.08.01.02-00-016/09-02 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 12.01.2012
21.03.2012
Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r. efekt kontroli
5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 16.01.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.01.00-00-005/09 wniosek o płatność RPPM.03.01.00-00-005/09-06 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
6. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.01.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.04.00-00-001/10 wniosek o płatność RPPM.05.04.00-00-001/10-01 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
oraz
EURO-in i PARTNERZY Audytorzy, Konsultanci i Księgowi Sp. z o. o.
24.01.2012
26.01.2012
Kontrola projektu treść porozumienia nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/497/08/10 Efekt kontroli
8. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 30.01.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.03.00-00-004/08 wniosek o płatność RPPM.06.03.00-00-004/08-12 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
9. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 01.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.02.01.00-00-011/09 wniosek o płatność RPPM.02.01.00-00-011/09-05  Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
10. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 03.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-006/08 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-006/08-11 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
11. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 06.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.02.00-00-071/08 wniosek o płatność RPPM.08.02.00-00-071/08-03 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
12. Urząd Zamówień Publicznych 30.01.2012 Kontrola doraźna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prognozy oddziaływanie na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko W wyniku postępowania wyjaśniającego nie wszczęto kontroli doraźnej.
13. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 07.02.2012
10.02.2012
Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV w ramach PO RYBY 2007-2013 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
14. Wojewoda Pomorski 08.02.2012
24.02.2012
Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2011 r. efekt kontroli
15. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 10.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.01.00-00-010/08 wniosek o płatność RPPM.06.01.00-00-010/08-12 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
  
16. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.09.01.00-00-028/09-00 wniosek o płatność RPPM.09.01.00-00-028/09-02 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
17. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 16.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.01.02-00-057/09 wniosek o płatność RPPM.08.01.02-00-057/09-05 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
18. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 03.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.01.00-00-001/09 wniosek o płatność RPPM.03.01.00-00-001/09-04 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
19. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 22.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.02.00-00-006/09 wniosek o płatność RPPM.05.02.00-00-006/09-06 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
20. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.03.00-00-003/08 wniosek o płatność RPPM.06.03.00-00-003/08-05 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
  
21. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-007/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-007/09-02 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
22. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.02.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.05.00-00-038/09 wniosek o płatność RPPM.05.05.00-00-038/09-01 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
23. Zespół Biegłych Rewidentów „SALDO-KREDYT” Sp. z o.o. ul. Starowiejska 24/1 81-363 Gdynia 27.02.2012 Audyt zewnętrzny projektu pn. „2. Doroczne Forum Komisji Europejskiej nt. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego/13. Doroczny Szczyt Bałtyckiego Forum Rozwoju „Nowe Wyzwania dla Regionu Morza Bałtyckiego”” Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
24. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 07.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.01.00-00-010/08 wniosek o płatność RPPM.06.01.00-00-010/08-15 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
25. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
oraz
Wojewoda Pomorski
08.03.2012
21.03.2012
Kontrola funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania pisemnych procedur zawartych w Instrukcji wykonawczej IZ RPO WP  efekt kontroli
26. Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej Wydział Abonamentu RTV 07.03.2012 Wykonanie obowiązku rejestracji odbiornika radiowego i telewizyjnego w pomieszczeniu użytkowym zajmowanym przez DES efekt kontroli
27. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 12.03.2012 Kontrola z tytułu Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 2006 Priorytet 3 – Pomoc Techniczna efekt kontroli
28. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku 14.03.2012
21.03.2012
Podatek od towarów i usług za m-c XII/2011 – kontrola bez zawiadomienia przed terminem zwrotu art. 282c §1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29.08.1997 r. OP (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
29. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.05.00-00-029/09 wniosek o płatność RPPM.05.05.00-00-029/09-04 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
30. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.01.02-00-047/09 wniosek o płatność RPPM.08.01.02-00-047/09-07 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
 
31. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.01.02-00-011/09 wniosek o płatność RPPM.08.01.02-00-011/09-03 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
32. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 20.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.08.02.00-00-042/08, RPPM.04.03.00-00-003/09 wniosek o płatność RPPM.08.02.00-00-042/08-05, RPPM.04.03.00-00003/09-09* Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
33. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 22.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.09.01.00-00-091/09 wniosek o płatność RPPM.09.01.00-00-091/09-06 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
  
34. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-013/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-013/09-02 i RPPM.04.01.00-00-013/09-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
35. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 27.03.2012
30.03.2012
Kontrole systemowe PO KL oraz projektu systemowego  efekt kontorli
36. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.03.2012 Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-008/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-008/09-04, RPPM.04.01.00-00-008/09-06 i RPPM.04.01.00-00-008/09-07 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
 


Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Przybyszewski
Czas wytworzenia: 2014-03-07 11:40:09
Czas publikacji: 2016-10-11 11:11:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak